TUR101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Türk Dili I TUR101 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14*2 28 - 2

Ders Sorumluları Okt. Mustafa YÜCEL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Türk Dilinin özelliklerini kavratma, kurallarını öğretme, dilbilgisi eğitimini kazandırma, okuduğunu anlama,yazma ve konuşma becerilerini kazandırma amacıyla okutulan bir derstir.
Dersin İçeriği Türk Dili bilincinin ve dil-düşünce ilişkisinin geliştirilmesine katkı sağlayan ana derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) - Türkçe diline ait kural ve özelliklere hakim olma - Sosyal ve iş ilişkilerinde iyi ve doğru iletişim kurabilme - Resmi yazışmaları eksiksiz ve yanlışsız yapabilme becerisi kazanma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dil(Tanımı, Özellikleri ve Nitelikleri)- Anadil ve anadil kavramlarıyla dile ilişkin diğer kavramların anlamları
2. Hafta Anadil,ölçünlü dil(standart dil), lehçe, ağız, argo, özel diller(meslek dilleri, grup dilleri)-Konuşma dili ve Türkçenin söyleyiş özellikleri
3. Hafta Yazı dili ve Türkçenin yazım kuralları-Vurgu-Tonlama ve yabancı sözcüklerin vurgusu-Türkçedeki sesler ve sesletimleri;ezgi
4. Hafta Noktalama imleri
5. Hafta Türkçenin yapısal özellikleri, kaynaksal özellikleri, anlamsal özellikleri, anlatım yolları
6. Hafta Türkçenin bugünkü durumu-Türkçedeki yabancı sözcükler-kısaltmalar-Dil kullanımındaki yanlışlar
7. Hafta Anlam bakımından yanlışlar-yapı bakımından yanlışlar-çeviri yanlışları
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Anlatım bozuklukları- Söyleyiş bozuklukları
10. Hafta Yanlış anlamda sözcük kullanma- amaca uygun sözcük kullanma- Sözcüğü cümlede uygun yerde kullanma
11. Hafta Resmi yazışmalar ve yazışma teknikleri
12. Hafta Dilekçe-özgeçmiş ve başvuru yazısı
13. Hafta Resmi yazılar-Tutanak, Karar-Karar özeti
14. Hafta Çeşitli ortamlarda(sunum-soru-açıklama) dilin kullanımı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar -
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

 

 

   5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-2

 

 

   5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-3

 

 

 

 

 

    5