ADL108


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Borçlar Hukuku Genel Bilgisi ADL108 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14*3 42 3 5

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Tuğba ÇAVDAR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Borçlar hukuku dersi, öğrencilere borç ilişkilerinin kurulması ve sona ermesi konularında genel düzeyde bilgiyi kazandırmak amacıyla okutulur.
Dersin İçeriği Borçlar hukuku, eşitler arası borç ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Borçlar hukuku alan dersinin, özel hukuktaki yeri ve önemini kavrama; özellikle Medeni hukuk ve Ticaret hukuku ile yakın ilişkisini değerlendirebilme. 2-Borç ve borç ilişkisi kavramlarını tanıma, bu kavramlar arasındaki farkları tespit edebilme, borç ilişkisinin unsurlarını, borç ilişkisinden doğan hak ve yükümlülükleri, borç ilişkisinden kaynaklanan özel durumları değerlendirebilme. 3-Borç ve sorumluluk kavramları üzerinden TBK’da düzenlenmiş olan borç kaynaklarını tanıma, borcun doğuş sebebine baplı olarak ortaya çıkan problemleri analiz edebilme, bu bilgiden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözebilme. 4-TBK’yı sistematik olarak değerlendirebilme becerisi kazanma, önceki mevzuat ile kıyaslayabilme. 5-Borçlar hukukuna ait temel problemlerin çözümünde başvurulacak hukuki yolları öğrenme, konu ile kazanımları uygulamada pratiğe dönüştürebilme. 6-Borçlar hukukuna ait temel bir soruna ilişkin olarak bağımsız düzeyde bir çalışmayı yürütebilme, sorunu konunun uzmanları ile tartışabilecek düzeyde analiz edebilme, kaynak araştırması yapabilme, tespit ve görüşleri ortaya koyabilme becerisi elde etme. 7-Bilgi ve iletişim teknolojilerini borçlar hukuku alanında etkin bir biçimde kullanabilme, özellikle adli hizmetler alanında konu ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme. 8-Borçlar hukukuna ait evrensel teorik yaklaşımları merak etme ve bu alanda araştırma ve mukayese yapabilme gayesi ile bir yabancı dili genel düzeyde öğrenme ve bu kazanımı geliştirme azmi edinme. 9-Borcun ifası ve alacağın talep edilmesi hususlarında doğruluk ve dürüstlük kurallarının sınırlarını, irade özgürlüğünün kişiye bahşettiği yetkileri, borçlar hukukuna hakim olan temel ilkeleri öğrenme, borçlar hukukuna ait ihtilaf alanlarında, günlük hayatın idamesi sırasında üzerine düşen mesleki etik ve sorumluluğu taşıma. 10-Eğitimi süresince elde ettiği temel kazanım ve yeterlilikleri lisans seviyesinde sürdürme şevk ve güvenini kazanma, adalet hizmetlerine olumlu katkılar sağlayacak bir meslek erbabı olma, öğrenmenin sürekliliği bilincini kazanma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Turgut AKINTÜRK/Derya Ateş KARAMAN; Borçlar Hukuku,26. Baskı, Beta Yayınları, 2012, İstanbul.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

 

    3

 

 

 

 

 

  3

 

 

 

 

ÖÇ-2

 

    3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-3

    3

    3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-4

 

    3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3

ÖÇ-5

 

 

 

 

 

 

 

   4

 

 

 

 

ÖÇ-6

 

    3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3

ÖÇ-7

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

 

 

 

ÖÇ-8

 

 

 

     2

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-9

 

 

 

 

 

     3

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-10

    3