ADA217


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Adalet Meslek Etiği ADA217 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
2 2 3

Ders Sorumluları Yrd. Doç. Fatma Elif ÇELİK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı
Dersin İçeriği Etik kavramı, bu çerçevede meslek etiği kavramı ile meslek etiği ilkelerini tanıtmak ve adalet hizmet personelinin sahip olması gereken etik tutumun nasıl olması gerektiği hususları adalet meslek etiği dersinin kapsamını oluşturmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ)
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta KAVRAMSAL TEMELLER
2. Hafta ETİK DÜŞÜNCE
3. Hafta ETİK DÜŞÜNME EYLEMİNE AHLAK KAZANDIRMA
4. Hafta MESLEK ETİĞİ
5. Hafta KAMUDA AHLAK SORUNLARI VE ETİĞİN ÖNEMİ
6. Hafta KAMU ETİĞİ
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta KAMU ETİĞİ VE İNSAN HAKLARI
9. Hafta ADİL YARGILANMA HAKKI
10. Hafta ETİK MEVZUATI
11. Hafta ETİK MEVZUATI-KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU
12. Hafta ETİK KOMİSYONLARI-ETİK SÖZLEŞME
13. Hafta ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ
14. Hafta ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi