ADA201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Adli Bilişim ADA201 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
14*3 42 3 5

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Furkan BALABAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Elektronik verilerin ve bulguların ilgili mevzuat gereği elektronik delil olarak değerlendirilebilmesi için yapılması gereken tespit, inceleme, muhafaza ve raporlama işlemleri konusunda yetkinlik kazandırılması amaçlanır.
Dersin İçeriği Yasal delillerin elde edilmesi amacıyla özel donanımlar ve yazılımlar aracılığıyla elektronik ortamlarda yapılan inceleme ve raporlama tekniklerini öğretir derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Elektronik cihazlar, kavramlar, adli bilişim donanım ve yazılımları hakkında temel kuramsal ve uygulamalı bilgi edinme 2-Elektronik delil kavramı, elektronik delillerin toplanması ve muhafazası, elektronik keşif, olay yeri inceleme konularında problem ve modelleri kullanma, temel çözüm önerileri getirebilme 3-Bilgisayar ve veri kütükleri inceleme ve raporlama, planlama yaklaşımlarını bu alanda kullanabilme 4-Cep telefonu, mobil uygulamalar, ip-mac bilgileri ile ilgili tanımlanmış yazılım bileşenleri inceleme ve raporlama becerisi kazanma 5-Ulusal yargı ağı projesinde bireysel olarak veya bir takım içinde etkin olarak çözebilme 6-Bilgi ve iletişim teknolojilerini adli bilişim alanında etkin bir biçimde kullanabilme 7-Adli bilişim alanında adalet hizmetlerine olumlu katkılar sağlayacak sorumlu bir meslek erbabı olma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, kaynak takdimi, tanımlar
2. Hafta Elektronik cihazlar ve kavramlar
3. Hafta Adli bilişim donanım ve yazılımları
4. Hafta Elektronik delil kavramı
5. Hafta Elektronik delillerin toplanması ve muhafazası
6. Hafta Elektronik keşif-Olay yeri inceleme
7. Hafta Bilgisayar ve veri kütükleri incelemeleri ve raporlaması
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Cep telefonu-mobil uygulamalar incelemeleri ve raporlaması-İnternet uygulamaları
10. Hafta Ip-Mac bilgileri ve log(kütük) bilgileri incelemeleri ve raporlamaları
11. Hafta Uygulamada adli bilişim ve bilirkişilik
12. Hafta UYAP(Ulusal Yargı Ağı Projesi)
13. Hafta Elektronik imza ve mobil imza
14. Hafta Elektronik tebligat ve kayıtlı elektronik posta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Hoca ders notları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi