ING101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Yabancı Dil Bilgisi I (İngilizce I) ING101 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14*3 42 3 4

Ders Sorumluları Okt. Tuğba ÜLGER BABAYİĞİT
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersi alan öğrencilerin farklı dallarda kelime bilgilerinin artırılması, konuşma ve yazma İngilizceleri arasındaki ayrıma varmalarının sağlanması ve İngilizceyi kendilerine güven duyarak kullanabilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği İngiliz dilinin özelliklerini ve kurallarını öğreten, okuduğunu anlama, yazma ve konuşma becerisi kazandıran derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1) Dersi alıp başarılı olan öğrenciler, ders içeriğinin yoğun bir parçası olan dilbilgisi bölümü ile ileriki yıllarda girebilecekleri ulusal ve uluslararası dil sınavlarında başarı gösterebilir. 2) Önemli bir diğer parçası olan konuşma bölümü ile kendilerini yabancı bir dilde rahatlıkla ifade edebilme yetisini kazanır. 3) Sergilemiş oldukları proje ile bir topluluğa yabancı bir dilde nasıl hitap edileceğini öğrenmiş olurlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hello, Introduction to the course
2. Hafta Vocabulary: langusage ability/education- Reading: “Who Owns English?”-Grammar: The Englısh verb system/state activity verbs
3. Hafta Reading: “Under Examination”- Grammar: Gerund/infinitive- Real World:keeping a conversation going
4. Hafta Grammar: present and past habits, be used to, get used to- Vocabulary: feelings and opinions- Reading:“Letter From Abroad „
5. Hafta Reading:“Timely Tips „-Real World: discussion language:agreeing and disagree
6. Hafta Vocabulary Exercises-Grammar: 1st, 2nd, 3rd conditionals- Reading: “How Honest Are You?”
7. Hafta To revise what has been done using the videos and exercises in the face to face CD-Rom
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Vocabulary: crime and punishment/verbs and prepositions- Reading:“Protect Your Identity With Cabott and Spencer „ Reading: Making, refusing and accepting offers
10. Hafta Grammar: tenses(past forms)/linking words- Vocabulary: phrasal verbs/book and reading- Reading:“Magical Novels „
11. Hafta Reading:“April Fool „- Grammar: relative clause- Rading: exaggerating/saying you’re suprised or not suprised
12. Hafta A reading text taken from the Constitution oft he Republic of Turkey
13. Hafta To revise what has been done using the videos and exercises in the face to face CD-Rom
14. Hafta Revision-closing hour
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Evans, V.,FCE Use of English 1& FCE Use of English 1(Express Publishing)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

 

 

 

   3

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-2

 

 

 

   3

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-3

 

 

 

 

 

    3