ADA209


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Ticaret Hukuku I(Ticari İşletme/Şirketler H.) ADA209 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
14*3 42 3 4

Ders Sorumluları Öğr.Gör.M.Furkan BALABAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Ticari işletme kavramını,unsurlarını ve bunlarla ilgili ortaya çıkan sorunları anlama ve çözme yeteneği kazandırmak; Ticari şirket türlerini ve bunların arasındaki farkları ayırt edebilme yetisini kazandırmak amaçlanır.
Dersin İçeriği Bir ticari işletmeyi ilgilendiren tüm işlem ve fiillerle ilgili düzenlemelerin anlatıldığı, özel hukuk dersidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Ticari işletme kavramını, unsurlarını ve bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan sorunları anlama ve çözme yeteneği kazanma 2-Tacir, tacir olmanın sonuçları, ticari iş, ticari hükümler ve ticari davalar hakkında temel düzeyde bildi sahibi olma, bu bilgilerden hareketle basit hukuk ihtilaflarını çözebilme, konu ile ilgili yakın hukuk alanlarındaki temel düzeydeki kazanımlardan faydalanabilme yetkinliği kazanma, bu konularda bağımsız bir çalışma yürütebilme, yargı kararlarını tahlil edebilme, konuyla ilgili değerlendirme ve eleştiri yapabilme, konunun uzmanları ile tartışabilme özgüvenine sahip olma 3-Ticaret sicilinin kuruluşu, işleyişi, denetimi sicil işlemleri ve sicilin işlevleri hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma, uygulamada karşılaşılan sorunlar hakkında değerlendirme yapabilme 4-Ticaret şirketlerinin türleri ve adi ortaklıktan farklılıkları, ticaret şirketlerinin ehliyetleri ve bunlara bağlı uygulanacak hükümleri tanıma, temel sorunlara hakim olma 5-Kollektif ve komandit ortaklığın kuruluşu, işleyişi, ortaklar arasındaki ilişkiler ve ortakların hukuki sorumluluğu hakkında bilgi sahibi olma 6-Anonim ortaklığın temel nitelikleri, kuruluşu ve bu kuruluştan doğan sorumluluk ve tasfiyesi hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olma, anonim ortaklığın organları ve bunların işleyişi ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunları anlama, bunlara çözüm üretebilme yeteneğine sahip olma 7-Limited ortaklığın ve kooperatifin temel nitelikleri, kuruluşu, işleyişi, organları ve sona ermesi konusunda bilgi sahibi olma 8-Bilgi ve iletişim teknolojilerini ticaret hukuku alanında etkin bir biçimde kullanabilme, özellikle adli hizmetler alanında konu ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme 9-Eğitimi süresince elde ettiği temel kazanım ve yeterlilikleri lisans seviyesinde sürdürme şevk ve güveni kazanma, adalet hizmetlerine olumlu katkılar sağlayacak bir meslek erbabı olma, öğrenmenin sürekliliği bilinci kazanma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ticaret hukukunun temel kavramları, ticari işler ve tabi oldukları hükümler, ticari yargı
2. Hafta Ticari işletme kavramı ve ticari işletmenin unsurları, ticari işletmenin devri ve rehni
3. Hafta Gerçek ve tüzel kişi tacir, tacir olmanın hüküm ve sonuçları
4. Hafta Ticaret ünvanı, işletme adı ve marka
5. Hafta Ticaret sicili, ticari defterler, cari hesap sözleşmesi
6. Hafta Bağımlı tacir yardımcıları, bağımsız tacir yardımcıları
7. Hafta Şirket kavramı, şirket sözleşmesi ve unsurları
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Adi şirket, ticaret şirketlerinin genel hükümleri, şirketlerin birleşmesi ve devri
10. Hafta Kollektif şirketin kuruluşu ve işleyişi, kollektif şirketin sona ermesi
11. Hafta Adi komandit şirket, anonim şirketin kuruluşu
12. Hafta Anonim şirketin iç işleyişi, organları, temsili
13. Hafta Anonim şirkette pay ve pay senetleri, anonim şirketin sona ermesi
14. Hafta Limited şirket, paylı komandit şirket, kooperatif
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Mehmet BAHTİYAR; Ticari İşletme Hukuku, Beta Yayıncılık, 2018, İstanbul.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

  3

   3

 

 

 

 

 

   4

 

 

 

 

ÖÇ-2

 

   3

 

 

 

    3

 

   4

 

 

 

     3

ÖÇ-3

 

 

 

 

 

 

 

   3

 

 

 

 

ÖÇ-4

 

 

 

 

 

 

 

   3

 

 

 

 

ÖÇ-5

 

 

 

 

 

 

 

   3

 

 

 

 

ÖÇ-6

 

 

 

 

 

 

 

   3

 

 

 

 

ÖÇ-7

 

 

 

 

 

 

 

   3

 

 

 

 

ÖÇ-8

 

 

 

 

 

 

    4

 

 

 

 

 

ÖÇ-9

   3