ADA103


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Büro Yönetim Teknikleri ADA103 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14*2 28 2 3

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Dr.Bekir Sıtkı ERKİ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersi başaran öğrencilere, mesleğini uygulayacağı büro ve büro yönetimi hakkında bilgiler kazandırmayı amaçlamaktadır. Büro yönetimi alanında yaşanan gelişmeleri, büro yönetim fonksiyonlarını, zaman, toplantı ve stres yönetimini, büro yönetim tekniklerini, dosyalama ve arşiv sistemlerini ve mesleki etik değerleri öğrenerek başarılı bir şekilde büro iş ve işlemlerini yürütebilir.
Dersin İçeriği Yönetim, yönetim kuramları ve büro yönetimi, büro yönetiminin fonksiyonları, otomasyon sistemleri, bürolarda iletişim, zaman yönetimi, dosyalama ve arşiv hizmetleri, bilgi ve belge yönetimi, stres yönetimi, büro yönetim teknikleri, bürolarda iş ve meslek etiği konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Yönetim ve büro yönetimiyle ilgili kavramları analiz edebilir. Büro yönetim fonksiyonlarını bilir ve uygular, İş planlarını yaparak önceliklerini belirleyebilir. Örgütün yapısına göre büro yönetiminde kullanılacak teknikleri uygulayabilir. Zamanını etkin kullanarak, işleri iyi planlayarak ve adaletli davranarak büroda stresli ortamlara izin vermez. Otomasyon ve bilişim sistemlerini bilir. Dosyalama, yazışma ve arşiv hizmetlerini bilir ve uygular. Mesleğinde dürüst ve etik davranır. Çalışma yaşamında daha verimli ve daha başarılı hizmetler vermenin yollarını tartışır ve araştırır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Büro kavramı, büroların tarihsel gelişimi ve işlevleri
2. Hafta Yönetim, yönetim süreç ve kuramları ve büro yönetimi
3. Hafta Büro yönetiminde temel fonksiyonlar
4. Hafta Büro yönetiminde ast-üst ilşkileri
5. Hafta Bürolarda zaman yönetimi
6. Hafta Büro yönetiminde iletişim
7. Hafta Zaman ve hareket etüdü
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Bürolarda ergonomik tasarım
10. Hafta İş basitleştirme teknikleri
11. Hafta İş basitleştirme teknikleri-Temel kavramlar
12. Hafta Kriz sürecinin aşamaları
13. Hafta Kriz sürecini yönetme
14. Hafta Stresi yönetme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Hakan Koç,Melih Topaloğlu: Büro Yönetimi Kavramlar ve İlkeler / Fikret Ceylan : Büro Yönetimi Teknikleri, Muharrem Tuna, Ayşen Tuna: Büro yönetimi ve İletişim Teknikleri / Özlem Şakar, Nazife Küçükaslan: Büro Yönetimi /Dilaver Tengilimoğlu, Hasan Tutar: Çağdaş Büro Yönetimi /Nuran Öztürk, Ünver Ünlü: Büro Yönetimi /Ramazan Göral: Büro Yönetiminde İletişim / Nihat Aytürk: Çağdaş Büro Yönetimi ve Sekreterlik.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

   3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-2

   3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-3

   3

   3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-4

 

 

    3

 

 

   3

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-5

 

 

 

 

 

   3

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-9

 

 

 

 

 

 

   5

 

 

 

 

 

ÖÇ-10

 

 

 

 

 

    4