ADL109


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Anayasa Hukuku Bilgisi ADL109 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14*3 42 3 5

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Aslı AYDIN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Anayasa hukukunun temel kavram ve kurumlarını anlayıp yorumlama bilgi ve becerilerini kazandırarak bunları Türk Anayasa Hukukunun esasları bağlamında değerlendirerek bu çerçevede anayasal sorunları ve gelişmeleri anlayıp değerlendirebilmeyi sağlamak
Dersin İçeriği Anayasa hukukunun gelişimi, önemli kavramları, temel esasları ve kurumlarının incelendiği hukuk dersidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Anayasa kavramını, hukuk tarihi ve hukukun şekillenmesi süreçleri içinde konumlandırabilme, Anayasaların özgürlükler bakımından önemini dikkate alarak mevcut anayasal düzenleri değerlendirebilme. 2-Toplumlara göre değişkenlik gösteren siyasi rejimleri anayasal düzen ve özgürlükler bakımından yorumlayabilme. 3-Devlet erklerinin fonksiyonları ve birbirleri ile olan ilişkilerini anayasal ilkeler ışığında inceleyebilme. 4-Egemenliğin kullanımına ilişkin farklılıkları neden sonuç çerçevesinde yorumlayabilme, farklı devlet düzenlerini anayasa hukukunun genel ilkeleri nazarında birbirleriyle karşılaştırmak suretiyle değerlendirebilme. 5-Anayasa ve TBMM İçtüzüğündeki parlamentoya ilişkin kurallar ve düzenlemeler hakkında genel bilgi sahibi olma. 6-Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerini tanıyabilme, anayasal düzenin gelişim süreçlerine hakim olabilme. 7-Anayasal kurum ve organların kuruluş, çalışma ve sorumluluklarını açıklayabilme. 8-1982 Anayasası’na göre şekillenen insan haklarına saygılı devlet düzenini, eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilme. 9-Eğitimi süresince elde ettiği temel kazanım ve yeterlilikleri lisans seviyesinde sürdürme şevk ve güveni kazanma, adalet hizmetlerine olumlu katkılar sağlayacak bir meslek erbabı olmak konusunda sorumluluk sahibi olma, öğrenmenin sürekliliği bilincini kazanma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kemal GÖZLER, Anayasa Hukukuna Giriş,2010-İbrahim KABOĞLU,Anayasa Hukuku Dersleri,2009
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

 

 

 

 

 

 

 

 

   4

 

 

 

ÖÇ-2

 

   3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-3

 

 

 

 

 

 

 

 

   4

 

 

 

ÖÇ-4

  3

 

 

 

 

 

 

 

   3

 

 

    3

ÖÇ-5

 

 

 

 

 

 

 

 

   4

 

 

 

ÖÇ-6

 

 

 

 

 

 

 

 

   4

 

 

 

ÖÇ-7

 

 

 

 

 

 

 

 

   4

 

 

 

ÖÇ-8

 

    3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-9

  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-10

 

 

 

 

 

    3