ADA116


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
UYAP ADA116 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
2 2 3

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Mustafa COŞLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı UYAP sisteminin tarihçesi ve sistem hakkındaki genel bilgilerin tanıtılmasının ardından UYAP sisteminde bulunan menülerin içerikleri ve kullanım şekilleri bu ders kapsamında ele alınmaktadır.UYAP dersi hem teorik hem pratik içerikli bir derstir.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ)
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Uyap Tarihçesi ve Aşaması
2. Hafta Sistemin İşleyişi ve Kapsamı
3. Hafta UYAP Sisteminin Amacı , Hedefi, Faydaları
4. Hafta UYAP Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
5. Hafta UYAP Entegrasyon Yapısı
6. Hafta UYAP’ın Yargı Sistemine Katkıları - UYAP SMS Bilgi Sistemi
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Uyap Bilgi Sistemleri; Vatandaş ve Bilirkişi Bilgi Sistemleri
9. Hafta UYAP Bilgi Sistemleri; Avukat Bilgi Sistemi
10. Hafta UYAP Bilgi Sistemleri, uyap portalları, Personel Bilgi Sistemi ve genel tekrar
11. Hafta UYAP Bilgi Sistemleri, uyap portalları, Personel Bilgi Sistemi ve genel tekrar
12. Hafta UYAP Bilgi Sistemleri, uyap portalları, Personel Bilgi Sistemi ve genel tekrar
13. Hafta UYAP Bilgi Sistemleri, uyap portalları, Personel Bilgi Sistemi ve genel tekrar
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi