ADA219


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
UYAP ve Adli Kalem Mevzuatı ADA219 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
14*2 28 2 3

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Mustafa COŞLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı UYAP sisteminin tarihçesi ve sistem hakkındaki genel bilgilerin tanıtılmasının ardından UYAP sisteminde bulunan menülerin içerikleri ve kullanım şekilleri bu ders kapsamında ele alınmaktadır.UYAP dersi hem teorik hem pratik içerikli bir derstir. Adalet Kalem Mevzuatı, ülkemiz adli yargı düzenindeki resmi yazı, yazışma ve kayıt tutma esasları ile kalem hizmetlerine ilişkin mevzuatın öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yine adalet memurları, adalet memurlarının görevleri ve kalem işlerinin genel yönetimi konularında bilgiler aktarılmaktadır.
Dersin İçeriği Bu derste; hakimler, savcılar, kalem görevlileri, idari organlar gibi konular incelenmektedir. Ulusal Yargı Ağı Projesinin amacı, hedefi, aşamaları ve kapsamına yer verilecek; sistemin yargı örgütünde görevli başlıca organlar tarafından nasıl kullanıldığı üzerinde durulacaktır. Ayrıca; Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik, maddeler halinde ele alınacak; Cezaevi personelleri ile İcra Müdürlükleri de kısaca anlatılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin alınması ile, okul sonrasında mesleğe başlayan öğrenciler, mahkeme ve savcılık kalemlerinin işleyişi, kalemin genel düzeni, çalışma usulleri, kalem çalışanlarının görev ve sorumlulukları ile yönetmelik gereği görevlerini öğrenecek ve daha iyi anlama imkanı bulacaktır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Uyap Tarihçesi ve Aşaması. Kalem yönetmeliğinin amacı, kapsamı, dayanak ve tanımlar. Yönetmeliğin amacı, neleri kapsadığı, dayanak kanun, yönetmelikte geçen tanımlar, uyapın kullanılması, Hakim ve savcı adayları ile avukat stajyerlerinin yazı işleri hizmetlerinde çalıştırılması, danışma masası hizmetleri anlatılacaktır.
2. Hafta UYAP Sisteminin İşleyişi ve Kapsamı. Bölge Adliye Mahkemeleri İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinde Müdürlükler ile görevleri, Bölge Adliye Başkanlığı Yazı İşleri Hizmetleri ve İdari işler, Bilgi İşlem ve Yazı İşleri Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesi, görevleri, iş bölümü ve uzman personel görevlendirilmesi, Başkanlar kurulunda tutulacak kayıtlar anlatılacaktır.
3. Hafta UYAP Sisteminin Amacı, Hedefi, Faydaları. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ceza Daireleri Yazı İşleri Hizmetleri ve Başsavcılıkta tutulacak kayıtlar (esas kaydı, tebliğname kaydı v.s), Ceza Mahkemelerinde tutulacak kayıtlar, davaların ayrılması, birleştirilmesi, devir işlemler, kanun yoluna başvurma v.s. işlemleri anlatılacaktır.
4. Hafta UYAP Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Yazı İşleri Hizmetleri ve Hukuk dairelerinde tutulacak kayıtlar ayrıntılı olarak anlatılacak, kanun yollarına başvurulması halinde yapılacak işlemler anlatılacaktır.
5. Hafta UYAP Entegrasyon Yapısı. Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Yazı İşleri Hizmetleri ve Komisyonda tutulması gereken kayıtlar, Komisyonun oluşumu ve görevleri, toplanması, görüşme usulü, oylama ve karar, kararda bulunacak hususlar anlatılacaktır.
6. Hafta UYAP’ın Yargı Sistemine Katkıları - UYAP SMS Bilgi Sistemi. Ortak tutulacak kayıtlar ve Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı, Daireler, Cumhuriyet Başsavcılığı ile komisyonlarda tutulacak ortak kayıtlar, ön büro işlemleri, Cumhuriyet Başsavcılığı bölümleri, C. Başsavcılığı, Ceza ve Hukuk dairelerinde dosyaların tevzisi anlatılacaktır.
7. Hafta UYAP ve bilgi sistemleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta UYAP Bilgi Sistemleri; Avukat Bilgi Sistemi. Ceza Mahkemeleri ve Hakimlikleri Yazı İşleri Hizmetleri. Ceza Mahkemelerinde tutulacak kayıtlar ayrıntılı olarak anlatılacak, gelen işlerin tevzisi, ön büro işlemleri kanun yollarına başvurulması halinde yapılacak işlemler anlatılacaktır.
10. Hafta UYAP Bilgi Sistemleri, uyap portalları, Personel Bilgi Sistemi ve genel tekrar. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetleri ve Yazı İşleri Hizmetlerinin yürütülmesi, Yazı İşleri Müdürünün görev ve sorumlulukları, Zabıt Katibinin görev ve sorumlulukları, Mübaşirin görev ve sorumlulukları, hizmetlinin görevleri, kalemde iş bölümü, C. Başsavcılığında tutulacak kayıtlar anlatılacaktır.
11. Hafta UYAP Bilgi Sistemleri, uyap portalları, Personel Bilgi Sistemi ve genel tekrar ve Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetleri. Basit yargılama usulünde dava ve cevap dilekçesinin verilmesi, dava ve işlerin tevzisi, tensip ve ön inceleme tutanağı (örnek verilecek) dosyaların incelenmesi ve örnek alma, dizi ve duruşma listesi içerikleri kayıtlar anlatılacaktır.
12. Hafta UYAP Bilgi Sistemleri, uyap portalları, Personel Bilgi Sistemi ve genel tekrar ve Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Hizmetleri (devam). Harç, gider avansı ve delil avansının ödenmesi, harçların ve para cezalarının tahsili, yargılama giderlerinin iadesi, (makbuz örnekleri gösterilecek) kanun yoluna başvuru işlemleri, tebligat işlemleri, tanıkların çağrılması, hükmün korunması, ilam suretlerinin verilmesi, kesinleşme kaydı, teminatların iadesi konuları anlatılacaktır.
13. Hafta UYAP Bilgi Sistemleri, uyap portalları, Personel Bilgi Sistemi ve genel tekrar ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Çalışma usul ve esasları ile icra daireleri hizmetleri. Komisyonun oluşumu, görevleri, toplanması, karar verme ve çalışma usulleri ile kısaca icra dairelerinin kuruluşu, çalışanlar ve görevleri anlatılacaktır.
14. Hafta Ücretlerin ödenmesi, masraflar ve ileri ödeme.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi