ADA203


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Mali Hukuk (K.Eko/K.Mal) ADA203 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
14*2 28 2 3

Ders Sorumluları Prof.Dr.Erdoğan ÖNER
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Kamu hizmetleri, kamu harcamaları, kamu gelirleri; bütçe, bütçenin hazırlanması, görüşülmesi ve uygulanması süreci hakkında bilgi vreilmesi amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği Kamu maliyesi, kamu giderleri ve bütçe konularının anlatıldığı derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Kamu maliyesi, kamu giderleri politikasını anlayabilecek ve yorumlayabilecek düzeyde temel bilgi sahibi olma 2-Gelir-gider dengesinin önemini kavrama, konu ile ilgili güncel yaklaşım ve mevzuatı takip edebilme yetkinliği kazanma 3-Bütçenin amacını, hazırlanma sürecini ve denetimini adalet hizmetlerine katkı sağlayacak sorumluluk sahibi bir meslek erbabı ve vatandaş olarak takip edebilme, konu ile ilgili yürütülen tartışmalara katılabilme becerisi edinme 4-Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama yetisi edinme, özellikle konu ile ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilme 5-Mali hukuk sorunları ile ilgili olarak bağımsız düzeyde bir çalışmayı yürütebilme, kendisine yöneltilen sorulara doğru analiz yöntemleri ile cevap verebilme 6-Eğitimi süresince elde ettiği temel kazanım ve yeterlilikleri lisans seviyesinde sürdürme gayreti kazanma, öğrenmenin yaşam boyu süren bir faaliyet olduğunu kavrama
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Makro ekonomik kavramlar ve göstergeler
2. Hafta Mali hukuk, tanımı ve bölümleri
3. Hafta Bütçe kavramı ve bütçenin nitelikleri
4. Hafta Bütçe ilkeleri
5. Hafta Bütçe ilkeleri
6. Hafta Bütçenin hazırlanması, görüşülmesi ve onaylanması
7. Hafta Bütçenin uygulanması, gider ve gelirlerin gerçekleştirilmesi
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Kamu harcama hukuku-kamu ihale hukuku
10. Hafta Kamu personel hukuku,harcırah
11. Hafta Sosyal güvenlik hukuku
12. Hafta Bütçenin idari, yargı ve yasama denetimi
13. Hafta Kamu gelirlerinin türleri
14. Hafta Verginin amaçları ve ilkeleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kâmil MUTLUER/Erdoğan ÖNER/Ahmet KESİK; Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi, Seçkin Yayıncılık, 4. Baskı, 2016, Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

 

    3

 

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

ÖÇ-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

ÖÇ-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

ÖÇ-4

   3

    3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-5

 

 

 

 

 

      2

 

 

 

 

 

     3

ÖÇ-6

   3