ADL213


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Takip Hukuku Bilgisi ADL213 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
14*3 42 3 3

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Tuğba ÇAVDAR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İcra-İflas hukukunun temel işleyişi hakkında teorik ve pratik bilgiyi kazandırmak amaçlanır.
Dersin İçeriği İcra-İflas hukukuna ilişkin temel kaide ve uygulamaların gösterildiği derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Takip hukukuna ait temel prosedürleri öğrenme, temel hak ve ilkelerin ihlaline yol açmayacak biçimde takip işlemlerini yapabilme yetkinliği kazanma 2-Takip hukukuna ait harç ve masraflar hakkında bilgi sahibi olma 3-Mesleki ve etik sorumluluk kazanma 4-Teknolojik gelişmeleri takip edebilme becerisi kazanma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Hakan PEKCANITEZ/Oğuz ATALAY/Muhammet ÖZEKES; İcra ve İflas Hukuku - Temel Bilgiler; 15. Baskı, Vedat Kitapçılık, 2018, İstanbul. Orhan EROĞLU; Uygulamada Konkordato, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık , 2018, Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

   3

 

 

 

 

 

 

 

 

   4

 

 

ÖÇ-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2

   2

ÖÇ-3

 

 

 

 

 

  4

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-4

 

 

 

 

 

 

    4