TAR102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II TAR102 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14*2 28 - 2

Ders Sorumluları Yrd.Doç.Dr. Oğuz KALELİOĞLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilere; Atatürk’ün hayatı, yeni Türk Devleti’nin kuruluşu, Atatürk ilke ve inkılapları, Atatürk devri dış politikası, Çok partili hayata geçiş konularının açıklanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Türkiye Cumhuriyeti’nin 20.yy boyunca deneyimlediği değişim, dönüşüm ve gelişim evrelerini, söz konusu tarihsel evrelerde uygulanan iç ve dış politikasını, jeopolitik ve jeo stratejik durumunu ve 21.yy’daki Türkiye Cumhuriyeti’ni analiz eden bir derstir
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) - Mensup olunan milletin dünya çapında büyük bir lider olan Atatürk’ü yetiştirdiğini öğrenmek suretiyle gurur ve güven duygularını kazanma - Mücadele azmini tanıma - İçinde yaşadığımız dönemde ülkemiz tarihinde gelişen siyasi, askeri ve sosyal olaylar hakkında bilgi sahibi olma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Atatürk’ün hayatı-Türk İnkılabının stratejisi
2. Hafta Siyasi alanda iki büyük inkılap-Cumhuriyetin ilanı-Halifeliğin kaldırılması-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası-Takrir-i Sükun dönemi
3. Hafta Türk Hukuk İnkılabı ve gelişimi- İktisat alanında inkılaplar
4. Hafta Aşar vergisinin kaldırılması-Eğitim kültür alanında inkılap- Çok partili hayata geçme denemesi ve reaksiyonları
5. Hafta Atatürkçü düşünce sistemi tanımı ve kapsamı-Atatürk ilkeleri ve bu ilkelere yönelik tehditler
6. Hafta Sosyal yapıda ve sağlık alanında inkılap
7. Hafta 1932-1938 yılları arasında Türk dış politikası
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış politikası(1938-1950)
10. Hafta İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı dönemi iç ve dış politika- Demokrat Parti dönemi(1950-1960) Türkiye’nin iç ve dış politikası- 1960 sonrası Türkiye’nin iç ve dış politikası
11. Hafta 1960-1970 yılları arasında Türkiye’nin iç ve dış politikası-1970-1980 yılları arasında Türkiye’nin iç ve dış politikası
12. Hafta 1980’den günümüze Türkiye’nin iç ve dış politikası
13. Hafta Jeopolitik ve Türkiye’nin jeopolitik durumu
14. Hafta Üniversite gençliğine yönelik psikolojik tehdit, 21.yy’da çağdaş Türkiye
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar YÖK’ün Atatürk İlkeleri I-II Kaynak kitapları-Nutuk-Gn.Kurmay Bşk. Yayınları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4

ÖÇ-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4

ÖÇ-3

 

    3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4