ADL205


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Medeni Hukuk Bilgisi II(Miras ve Eşya Hukuku) ADL205 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
14*3 42 3 3

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Tuğba ÇAVDAR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dar anlamda medeni hukukun ilgilendiği kavram, konu ve sorunlar hakkında genel düzeyde bilgi edindirmek ve farkındalık yaratmaktır
Dersin İçeriği Kişinin doğumundan ölümüne kadar geçen süreçte karşılaşabileceği durum ve yaşayabileceği ilişki ve sorunlarla ilgilenen, özel hukukun en temel alanı kabul edilen derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1) Medeni hukukun, özel hukuktaki önemini, diğer hukuk dalları ile olan yakın ilişkisini kavrar. Günlük hayatta karşılaşılan sorunları medeni hukukun ele aldığı konular içine yerleştirme ve genel düzeyde çözüm önerebilme becerisi kazanma. 2) Medeni hukukun kaynaklarını değerlendirme, bunları somut olaylarda nasıl kullanacağını öğrenme becerisi geliştirme. 3) Hak kavramını tanımlar, hakkın kazanılması ve kullanılması yollarını bu hususta iyi niyet ve dürüstlük ilkelerinin işlevlerini pratik çözümleme yetisi ile birlikte öğrenme. 4) Zilyetlik kavramını, kazanılması, kaybedilmesi ve korunması yollarını öğrenme, konu ile ilgili doğan uyuşmazlıklar hakkında genel düzeyde değerlendirme yapabilme becerisi kazanma 5) Tapu sicilini tanıma, unsurlarını öğrenme, tapu siciline hakim olan ilkeleri kavrama. Tapu sicilinin tutulmasına ilişkin teorik bilgileri pratikte kullanabilme yetisi elde etme 6) Mülkiyet kavramını, mülkiyetin kazanılması ve kaybedilmesi yolları hakkında temel düzeydeki bilgileri edinme 7) Sınırlı ayni hak kavramını, mülkiyetten farkını ve sınırlı ayni hak çeşitlerini öğrenme, konu ile ilgili kıyas yapabilme, günlük hayatta karşılaşılan sorunlar bakımından çözüm yolu gösterebilme 8) Miras hukukunun ana kavramlarını tanıma, mirasçıları, miras hukukuna hakim olan temel ilkeleri kavrama. Konu ile ilgili kendisine danışanlara yardımcı olabilecek düzeyde temel bilgiye sahip olma, sorunu tartışabilme becerisi kazanma 9) Mirasın geçmesi, paylaşılması konularında temel düzeyde bilgi sahibi olma 10) Eğitimi süresince elde ettiği temel kazanım ve yeterlilikleri lisans seviyesinde sürdürme şevk ve güveni kazanma, adalet hizmetlerine olumlu katkılar sağlayacak bir meslek erbabı olma konusunda sorumluluk kazanma, öğrenmenin sürekliliği bilincini edinme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Turgut AKINTÜRK/Derya Ateş KARAMAN; Medeni Hukuk, Beta Yayınları, Son Bası.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3

ÖÇ-2

   3

   3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-3

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

 

 

ÖÇ-4

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

 

 

ÖÇ-5

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

 

 

ÖÇ-6

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

 

 

ÖÇ-7

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

 

 

ÖÇ-8

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

 

 

ÖÇ-9

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

 

 

 

ÖÇ-10

    3

 

 

 

 

    3