ADA107


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Yargı Örgütü ADA107 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14*3 42 3 3

Ders Sorumluları Öğretim Görevlisi Tuğba Çavdar
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Somut bir hukuki uyuşmazlığın görüleceği mahkemelerin örgütlenme, biçim ve esaslarını öğretmektir.
Dersin İçeriği Yargı örgütü dersi, idari makamların idare hukuku alanındaki faaliyetleri dolayısıyla ortaya çıkan uyuşmazlıkların hangi mahkemelerde çözümleneceğini konu edinen bir derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Türk yargı sistemi hakkında temel bilgi edinme, Türk yargı örgütlenmesinin işleyiş mantığını kavrama. 2-Yargılama faaliyetini icra eden görevlileri tanıma 3-İlk derece mahkemelerine ilişkin görev ve kurallarını öğrenme, bunları somut olaylara uygulama becerisi kazanma. 4-Hak arama özgürlüğü, hukuki koruma talebi, dava kavramı, dava şartları, dava çeşitleri konularında temel bilgi ve ilkeleri öğrenme, ülke ve dünya genelinde konu ile ilgili örnekler üzerinde değerlendirme ve kıyaslama yapabilme becerisi kazanma. 5-Dava açılmasının maddi hukuk ve usul hukuku bakımından sonuçlarını anlama ve değerlendirme yetisi edinme. 6-Mahkeme tarafından yargılama verilen hükmün etki ve sonuçlarını anlayabilme ve değerlendirme. 7-Hükme karşı kanun yollarına başvuru, bu başvuru sonucunda verilebilecek kararlar ve etkileri hakkında bilgi sahibi olma. 8-Yargı örgütlenmesinin işleyişini teknolojik ortamda bilgisayar kullanarak hızlandırma, usul ekonomisine katkıda bulunma. 9-Türk hukuk sisteminde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olma, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin tahkim ve devlet yargısı karşısındaki olumlu ve olumsuz taraflarını tespit edebilecek bilgi düzeyine sahip olma. 10-Eğitimi süresince elde ettiği temel kazanım ve yeterlilikleri lisans seviyesinde sürdürme şevk ve güveni kazanma, adalet hizmetlerine olumlu katkılar sağlayacak bir meslek erbabı olmak konusunda sorumluluk sahibi olma, öğrenmenin sürekliliği bilincini kazanma. 11-Mesleki ve etik sorumluluk kazanma.
Dersin Veriliş Biçimi Uzaktan Eğitim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yargı örgütü hukukuna giriş
2. Hafta Yargılama ilkeleri
3. Hafta Yargılama görevlileri
4. Hafta Yargı kolları
5. Hafta Anayasa yargısı
6. Hafta Adli yargı- ilk derece mahkemeleri
7. Hafta Adli yargı-özel mahkemeler-yüksek mahkemeler
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
10. Hafta Uyuşmazlık yargısı
11. Hafta Hesap yargısı
12. Hafta Seçim yargısı
13. Hafta İcra ve iflas teşkilatı
14. Hafta Tahkim ve hakem mahkemeleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar En son basım mevzuat ve ilgili ders kitapları Hoca ders Notları. Prof. Dr. Erdoğan ÖNER - Yargı Örgütü Ders Notları, 2019.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

 

   4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-2

 

 

 

 

 

 

 

   3

   4

 

 

 

ÖÇ-3

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     4

 

 

ÖÇ-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     5

 

 

ÖÇ-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      4

 

 

ÖÇ-6

 

    3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-8

 

 

 

 

 

 

   3

 

 

 

 

 

ÖÇ-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3

ÖÇ-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-11

   3

 

 

 

 

     3

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-12

 

 

 

 

 

     3