ADA117


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Muhasebe ADA117 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14*2 28 2 3

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Ömer EKEN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bilanço hesaplarının işleyişlerini öğrenebilme, bilanço ve gelir tablosu hesaplarının ilişkisini kavrayabilme, yevmiye, defteri kebir ve yardımcı defter kayıtlarını yapabilme, bilanço ve gelir tablosu düzenleyebilme becerisi kazandırmak amacıyla okutulur.
Dersin İçeriği İşletmelerin mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, özetleyen ve raporlayan bir derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) - Mevzuatta ve muhasebe literatüründe yer alan esasları açıklayabilme - Bilanço ve gelir tablosu hesaplarının ilişkisini kavrayabilme - Yevmiye, defteri kebir ve yardımcı defter kayıtlarını yapabilme - Bilanço ve gelir tablosu düzenleyebilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hazır değerler-Menkul Kıymetler-Ticari alacaklar
2. Hafta Stoklar tanımı ve kapsamı-Stok hareketlerinde KDV hesapları
3. Hafta Stokların izlenmesinde kullanılan yöntemler
4. Hafta Stok hesapları-Gelir tablosu ilişkileri
5. Hafta Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları
6. Hafta KDV hesaplarının işleyişi
7. Hafta Mali duran varlıklar, Maddi duran varlıklar tanımı-Kapsamı
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Amortisman işlemleri
10. Hafta Maddi olmayan duran varlıklar
11. Hafta Mali ve Ticari borçlar
12. Hafta Uzun vadeli yabancı kaynak hesapları
13. Hafta Öz kaynak hesapları
14. Hafta Genel uygulamalar-Bilanço ve gelir tablosu örnekleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Yurdakul ÇALDAĞ/Yıldız AYANOĞLU; Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, 2015, Ankara. Genel muhasebe kitapları, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

ÖÇ-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

ÖÇ-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3

 

ÖÇ-4

 

 

 

 

 

 

    3