ADA120


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hukuk Dili ve Adli Yazışma ADA120 Adalet Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14*2 28 2 3

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi F. Elif ÇELİK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Adalet hizmetlerine katkı sağlayacak meslek mensupları arasında resmi ve hukuk diline uygun yeknesak yazışma usullerinin öğretilmesini amaçlayan bir derstir.
Dersin İçeriği Hukuk Dili ve Adli Yazışma Usullerinin anlatıldığı derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Hukuki terimleri öğrenme, hukuki yazışma diline hakim olma 2- Adli yazışma türlerini öğrenme 3- Hukuki metinleri inceleme, değerlendirme ve yorumlama becerisi kazanma 4- Dilekçe türleri hakkında bilgi sahibi olma, dilekçe yazabilme yetkinliği kazanma 5- Teknolojik gelişmeleri takip edebilme, adli yazışmayı bu alanda da başarı ile kullanabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hukuki terimler
2. Hafta Hukuki terimler
3. Hafta Hukuki kavramlar
4. Hafta Hukuki kavramlar
5. Hafta Adli yazışma türleri
6. Hafta Adli yazışma türleri
7. Hafta Adli yazışma türleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Hukuki metin analizi
10. Hafta Hukuki metin analizi
11. Hafta Adli yazışma örnekleri
12. Hafta Adli yazışma örnekleri
13. Hafta Adli yazışma örnekleri
14. Hafta Mahkeme kararlarını inceleme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ejder YILMAZ; Adli Yazı ve Yazışma Usulleri, Yetkin Yayıncılık, 4. Baskı, 2014, Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

 

 

 

 

   4

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-2

 3

 

 

 

   4

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-3

 

 

  3

 

   4

 

 

 

 

 

 

   3

ÖÇ-4

 

 

  3

 

   4

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-5

 

 

 

 

 

 

   3