TAR101


Course Title Course Code Program Level
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I TAR101 Justice Associate Degree

Course Term
(Course Semester)
Teaching and Learning Methods
Credits
Theory Practice Lab Projects/Field Work Seminars/Workshops Other Total Credits ECTS Credits
01
(Fall)
14*2 24 - 2

Teaching Staff Yrd.Doç.Dr. Oğuz KALELİOĞLU
Language of Instruction Türkçe (Turkish)
Type Of Course Compulsory
Prerequisites
Recommended Optional Programme Component
Course Objectives Öğrencilere; Atatürk’ün siyasi ve askeri dehası- milli mücadele dönemi, Yeni Türk Devleti’nin kuruluşu, Atatürk İlke ve İnkılaplarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Course Content Ders temel olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma evresinden, Atatürk’ün ölümüne kadar süren dönemin tarihsel bir analizini içermektedir.
Learning Outcomes (LO) - Mensup olunan milletin dünya çapında büyük bir lider olan Atatürk’ü yetiştirdiğini öğrenmek suretiyle gurur ve güven duygularını kazanma - Mücadele azmini tanıma - İçinde yaşadığımız dönemde ülkemiz tarihinde gelişen siyasi, askeri ve sosyal olaylar hakkında bilgi sahibi olma
Mode of Delivery Face to face
Course Outline
Week Topics
1. Week
2. Week
3. Week
4. Week
5. Week
6. Week
7. Week
8. Week
9. Week
10. Week
11. Week
12. Week
13. Week
14. Week
Assessment
  Percentage(%)
Mid-term (%) 40
Quizes (%)
Homeworks/Term papers (%)
Practice (%)
Labs (%)
Projects/Field Work (%)
Seminars/Workshops (%)
Final (%) 60
Other (%)
Total(%) 100
Course Book (s) and/or References YÖK’ün Atatürk İlkeleri I-II Kaynak Kitapları,Nutuk, Gn.Kurmay Bşk’lığı Yayınları
Work Placement(s)
The Relationship between Program Qualifications (PQ) and Course Learning Outcomes (LO)

 

PY-1

PY-2

PY-3

PY-4

PY-5

PY-6

PY-7

PY-8

PY-9

PY-10

PY-11

PY-12

ÖÇ-1

    4

 

   4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-2

 

  4

   4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4