RPD521


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kişilik ve Gelişim Sorunları RPD521 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Z. Gülden BİLAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, normal ve normal dışı davranışların, kişiliğin ve uyumun farklı kuramlar tarafından nasıl tanımlandığını ortaya koyarak öğrencilerin bu konudaki bakış açılarını derinleştirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Normal ve normal dışı kavramları, kişiliğin gelişimi ve farklı kuramlar tarafından ele alınışı
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarı ile tamamlayan öğrencilerin elde edeceği öğrenim kazanımları şöyledir: 1. Normal ve normal dışı kavramlarını açıklayabilir. 2. Kişiliği tanımlayabilir. 3. Farklı kuramların uyum kavramını nasıl açıkladığını bilir. 4. Farklı kuramlara göre kişiliğin gelişimini açıklayabilir. 5. Farklı kuramlara göre kişiliğin gelişimini olumlu ya da olumsuz etkileyen faktörleri açıklayabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma – Konuya giriş
2. Hafta Kişiliğin tanımı – Psikanalitik yaklaşım -Freud
3. Hafta Jung ( analitik psikoloji) – Adler ( Bireysel psikoloji)
4. Hafta Erikson ( psikososyal gelişim) - Horney
5. Hafta Fromm
6. Hafta Ayırıcı-Özellik Yaklaşımı Allport
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Biyolojik Yaklaşım - Eysenk
9. Hafta İnsancıl Yaklaşım-Rogers
10. Hafta Maslow
11. Hafta Davranışçı yaklaşım- Sosyal Öğrenme yaklaşımı Watson
12. Hafta Skinner
13. Hafta Bandura
14. Hafta Bilişsel yaklaşım- Kelly
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 40
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Burger,M.J (2006) Kişilik ( Đ. Deniz Erguvan Sarıoğlu Çev.) Đstanbul : Kaknüs Yayınları Miller , R. A , Shelley ,S. (2007 ) A'dan Z'ye Kişiliğiniz ( Sıla Alayunt Çev. ) Okuyan us Yayınlaeı Đnanç ,Yazgan Banu ; Yerlikaya ,E.E (2011) Kişilik Kuramları Ankara : Pegem Yayınevi.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

PY1

5

5

5

5

5

PY2

5

5

5

5

5

PY3

5

4

5

5

5

PY4

5

4

5

5

5

PY5

3

3

3

3

3

PY6

4

4

4

4

5

PY7

     

PY8

     

PY9

     

PY10

     

PY11

     

PY12

4

3

4

4

4

PY13

5

4

4

5

5

PY14

5

4

3

5

5

PY15

5

4

5

5

5

PY16

 

 

 

 

 

PY17

 

 

 

 

 

PY18

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek