RPD530


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Dönem Projesi RPD530 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
200 150 100 450 0 15

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Ayşe IRKÖRÜCÜ KÜÇÜK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin literatür araştırması yaparak belirli bir konuda bilgi toplama, topladıkları bilgiyi sentezleyerek rapor haline getirip sunmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp, başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki ders öğrenim çıktılarını kazanırlar: 1.Verilen bir konuda detaylı literatür araştırması yapabilme. 2. Ulaştığı sonuçları topluluk önünde sunabilme. 3.Ulaştığı sonuçları bilimsel bir rapor haline getirebilme. 4.Topladığı bilgileri sentezleyebilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders tanıtımı ve araştırma alanları üzerine tartışma.
2. Hafta Dönem projesi konusunun belirlenmesi.
3. Hafta Araştırma tasarımı.
4. Hafta Araştırma tasarımı.
5. Hafta Literatür araştırması.
6. Hafta Literatür araştırması.
7. Hafta Literatür araştırması.
8. Hafta Literatür araştırması.
9. Hafta Rapor hazırlama.
10. Hafta Rapor hazırlama.
11. Hafta Rapor hazırlama.
12. Hafta Rapor hazırlama.
13. Hafta Sunum.
14. Hafta Sunum.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) -
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 100
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Dönem projesi konusu ile ilgili kitap ve makaleler. 2. Sayım, F. (2019). Sosyal Bilimlerde araştırma ve tez yazımı yöntemler, (3. Basım). Ankara:Seçkin Yayıncılık. 3. Eco, U. (2019). Tez nasıl yazılır. (5 Baskı). Ankara: Can Sanat Yayınları. 4. Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu - 6. Basım'ın Türkçesi, Kaknüs Yayınları. 5. Nicol, A.A.M & Pexman, P. M. (2010). Presenting your findings: A practical guide for creating tables, sixth edition. American Psychology Association.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

PY 17

PY 18

ÖÇ 1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

3

5

1

1

1

5

5

1

ÖÇ 2

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

3

5

1

1

1

5

5

1

ÖÇ 3

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

3

5

1

1

1

5

5

1

ÖÇ 4

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

3

5

1

1

1

5

5

1