RPD512


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Evlilik ve Aile Psikolojik Danışmanlığı RPD512 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 140 182 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Şermin Külahoğlu
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans programından mezun olacak Okul Psikolojik Danışmanı adaylarına, aile ve evlilik danışmanlığı konularında gerekli bilgileri kazandırmak
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin psikolojik danışma alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Evlilik ve aile ile ilgili temel kavramları açıklayabilir 2- Evlenme, evlilikte uyumsuzluk-çatışma-şiddet ve nedenlerini ifade edebilir 3- Evilik öncesi danışmanın gereklerini söyleyebilir 4- Evlilik ve aile danışmasının tarihsel gelişimini açıklayabilir 5- aile danışmasının gerekçelerini söyleyebilir 6- Aile danışması ile ilgili farklı kuramları, bu kuramlara ilişkin temel kavram ve teknikleri ifade edebilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Evlilik olgusu, evlenme nedenleri, evlilikte uyumsuzluk-şiddet ve nedenleri
2. Hafta Evlilik öncesi danışma ve gerekçesi
3. Hafta Aile danışmasının tarihsel gelişimi ve nedenleri
4. Hafta Bir sistem olarak aile
5. Hafta Aile yaşam döngüsü
6. Hafta Aile danışmasına giriş
7. Hafta Aile terapisinin temel kavramları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Bowen aile terapisi
10. Hafta Stratejik aile terapisi
11. Hafta Yapısal aile terapisi
12. Hafta Yaşantısal aile terapisi
13. Hafta Bilişsel-Davranışsal aile terapisi
14. Hafta Genel tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Nichols, P.Michael. (2013). Aile Terapisi: Kavramlar ve Yöntemler. (Çev., Okhan Gündüz). İstanbul: Kaknüs Yayınları 2- Özuğurlu, Kurban. (2013). Evlilik Raporu. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

PY 17

PY 18

ÖÇ 1

5

5

4

5

4

5

2

3

1

1

1

5

3

4

5

5

5

1

ÖÇ 2

5

5

4

5

5

5

2

2

1

1

1

5

3

4

5

5

5

1

ÖÇ 3

5

5

5

5

5

5

2

2

1

1

1

5

3

4

5

5

5

1

ÖÇ 4

5

5

5

5

4

5

2

2

1

1

1

5

3

4

5

5

5

1

  ÖÇ 5

5

5

4

5

5

5

2

2

1

1

1

5

3

4

5

5

5

1

  ÖÇ 6

5

5

5

5

5

5

2

3

1

1

1

5

5

4

5

5

5

1