RPD519


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları RPD519 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 140 182 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Mustafa KILIÇ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Farklı psikolojik danışma kuramlarının felsefi temellerini kavramak, Psikolojik danışma kuramlarının kişilik kuramlarını bilmek, Farklı kuramların terapötik sürecini tanımak, kuramların terapötik tekniklerini tanımak.
Dersin İçeriği Psikolojik Danışma ve psikoterapi, terapötik bir ortamda değişim için risk alan iki kişi arasında yaşanan süreci inceleyen terapi kuramlarının insana bakışı, felsefi temelleri, kişilik kuramları ile terapötik süreçler ve tekniklerin incelenmesidir. .
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarı ile tamalayan öğrencilerin elde edeceği öğrenim çıktıları şöyledir: 1. Psikolojik danışma kuramlarının felsefi temellerini tanıyabilir 2. Kuramların terapötik süreçlerini ayırt edebilir, 3. Kuramların terapötik tekniklerini tanıyabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş; tanışma, ders içeriği, kaynaklar ve değerlendirme hakkında bilgi Psikolojik danışma kuramlarını tanıma, bilme ve uygulayabilmenin gerekleri,
2. Hafta Bir meslek insanı olarak psikolojik danışman
3. Hafta Psikoanalitik yaklaşım: Sigmund Freud
4. Hafta Bireysel psikoloji: Alfred Adler
5. Hafta Birey merkezli terapi: Carl Rogers
6. Hafta Varoluşçu terapi: Frankl, Irwin Yalom
7. Hafta Gestalt terapi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Davranışçı terapi: Danışman-danışan rolleri
10. Hafta Davranışçı terapi: Terapötik teknikler
11. Hafta Akılcı-duygusal davranış terapisi
12. Hafta Bilişsel terapi
13. Hafta Transaksiyonel analiz
14. Hafta Gerçeklik terapisi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

5

5

5

PY2

5

5

5

PY3

5

5

5

PY4

5

5

5

PY5

5

5

5

PY6

5

5

5

PY7

   

PY8

   

PY9

   

PY10

   

PY11

   

PY12

5

5

5

PY13

4

5

4

PY14

5

5

5

PY15

5

5

5

PY16

   

PY17

3

3

3

PY18

 

 

 

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek