RPD511


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikolojik Danışmada Etik ve Yasal Konular RPD511 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 140 182 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Mustafa KILIÇ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin psikolojik danışmanlıkta etik ve yasal konulara ilişkin bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır. Psikolojik danışma ve rehberlik alanında karşılaşılan yasal, etik ve sosyal konuların tartışılması, mesleki uygulamaların etik ve yasal koşullar doğrultusunda düzenlenmesi ve alanın meslekleşme sürecine ilişkin anlayış geliştirilebilmesidir. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde karşılaşılan yasal ve etik konular mesleki uygulamalarda göz önünde bulundurulması gereken yasal sınırlılık ve sorumluluklar psikolojik danışman ve danışan hakları etik karar verme ilke ve aşamaları Psikolojik danışma alanının Türkiye’de ve dünyada gelişimi ve sorunları hakkında bilgi edinilmesidir.
Dersin İçeriği PDR alanındaki etik ilkeler ve genel uygulama standartları, mesleki etiğe uygun karar verme, danışan hakları ve psikolojik danışmanın sorumlulukları, yasal sorunlar hakkında bilgi edinmektir. Bununla birlikte öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Meslek etiği kavramını bilir, 2. Meslek etiğinin tarihçesini bilir, 3. Mesleki etiğin genel uygulama standartlarını bilir ve benimser, 4. Mesleki etik karar alma modellerini kavrar, 5. Mesleki etiğe uygun karar verme becerisini kazanır, 6. Psikolojik danışman ve danışan arasındaki dengeyi koruma bilinç ve becerisi kazanır, 7. Danışan haklarını bilir, saygı duyar ve hayata geçirir, 8. Danışman olarak öğrencilere yönelik sorumluluklarını bilir ve benimser, 9. Ebeveynlere karşı sorumluluklarını bilir ve benimser, 10. Meslektaş ve diğer profesyonellere karşı sorumluluklarını bilir ve benimser, 11. Okul ve topluma karşı sorumlulukları bilir ve benimser, 12. Kendine karşı sorumlulukları bilir ve benimser, 13. Mesleğe karşı sorumlulukları bilir ve benimser, 14. Etik standartların korunmasına dikkat eder, 15. Gizlilik ve mahremiyet hakkına azami oranda özen gösterir, 16. Kültürel duyarlılık ve ayrımcılık yapmama rolünü bilir, benimser ve uygular, 17. Danışmanın tükenmişlik hali, iyilik halini tehdit eder. Bu durum danışman ve danışan ilişkisini olumsuz etkilediğinden psikolojik danışmanın kendini yenilemesi gerektiğini bilir, 18. Araştırma yayın etiğine özen gösterir, 19. Psikolojik danışmanlık ve duygusal yardımla ilgili meslek etiğini ve ilgili yasaları bilir. 20. Yasal sorunlara çözüm üretme konusunda çaba gösterir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı Konular ve Kaynaklar hakkında bilgi (Türk PDR Derneği Etik Kodları Kitapçığı)
2. Hafta Meslek Etiği İle İlgili Temel Kavramlar
3. Hafta Mesleki Etik Kuralların Temelinde Bulunan İlke ve Erdemler Kaynak: Psikolojik Danışmada Etik ve Hukuk, Aynur Eren Gümüş (2. Bölüm)
4. Hafta MEB. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Etiği Yönergesi
5. Hafta Özel Eğitimde Etik Kaynak: Eğitim ve Öğretimde Etik, İ. Aydın (Bölüm 12)
6. Hafta Çoklu İlişkiler ve Sınırlar Kaynak: Rahşan Çetinkaya veya Ebru İkiz’in Psikolojik Danışmada Meslek Etiği ve Yasal Konular Adlı Kitapları
7. Hafta Konuların Tekrarı ve Genel Değerlendirme
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Eğitim, Öğretim ve Süpervizyon Kaynak: Türk PDR Derneği (Bölüm:7)
10. Hafta Gizlilik ve Kayıtların Saklanması Kaynak: Türk PDR Derneği (Bölüm:4)
11. Hafta Çevrimiçi Psikolojik Danışma, Teknoloji ve Sosyal Medya Kaynak: Türk PDR Derneği (Bölüm 10)
12. Hafta Aile Psikolojik Danışmanlığı Etik Standartları Kaynak: Türk PDR Derneği (Bölüm: 12)
13. Hafta Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Etik Standartları Kaynak: Türk PDR Derneği (Bölüm: 14)
14. Hafta Etik Karar Verme Süreci, Örnek Etik İkilemlerin Çözümlenmesi ve Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 10
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Bond, T. (2021). Psikolojik Danışmanlıkta Etik ve Yasal konular. Ankara: Nobel Yayıncılık. Çetinkaya, R. (2020). Psikolojik Danışmanlıkta Meslek Etiği ve Yasal konular. Ankara: PegemAkademi. Gümüş A.E., & Gümüş M.A. (2020). Psikolojik danışmada etik ve hukuk. (3. Baskı). İstanbul: On İki Levha Yayıncılık İkiz, F. E. (Ed). (2017). Meslek etiği ve yasal konular (1.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Kuzgun,Y. (2017). Meslek gelişimi ve danışmanlığı. Ankara: Nobel. Nazlı S. (2020). Aile Danışmanlığı (15. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Nichols, P. (2013). Aile terapisi kavramlar ve yöntemler. İstanbul: Kaknüs. Yeşilyaprak B. (Ed.) (2017). Psikolojik danışmanlıkta etik ve yasal konular. (3. Baskı) Ankara: Nobel Yayınevi.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

PÇ 13

PÇ 14

PÇ 15

PÇ 16

PÇ 17

PÇ 18

ÖÇ 1

5

5

5

4

4

4

4

4

1

1

5

5

5

4

5

5

5

1

ÖÇ 2

5

5

5

4

4

4

4

4

1

1

5

5

5

4

5

5

5

1

ÖÇ 3

5

5

5

4

4

4

4

4

1

1

5

5

5

4

5

5

5

1

ÖÇ 4

5

5

5

4

4

4

4

4

1

1

5

5

5

4

5

5

5

1