RPD517


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri RPD517 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 - - - - 140 182 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Mustafa KILIÇ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Psikoloji bölümü lisans mezunu olunması gerekmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar PDR alanı uygulamalı bir program olduğundan bu ders ağırlıklı olarak örnek uygulamalar ve öğrencilerin kişisel yaratıcılık ve becerilerine bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.
Dersin Amacı Dersin amacı, tanımına dayalı olarak, öğrencilere danışma sürecinin hazırlanması, yapılandırılması ve sonlandırılması konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Psikolojik Danışma ile ilgili temel kavramlar, ilke ve teknikleri, psikolojik danışma süreci ve evreleri, temel psikolojik danışma beceri ve teknikleri, bu temel beceri ve tekniklerin uygulanması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarı ile tamamlayan öğrencilerin elde edeceği öğrenim kazanımları şöyledir: 1. Psikolojik danışma basamaklarını bilir 2. Danışanla ilk ilişkinin kurulma sürecini söyleyebilir 3. Danışanın sorunlarını değerlendirebilir 4. Psikolojik danışmada amaç oluşturabilir, 5. Strateji belirleyebilir 6. Duygular ile ilgili müdahaleleri bilir 7. Davranışsal müdahaleleri bilir 8. Sonlandırma ile ilgili becerileri bilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı- konular ve Psikolojik Danışma Hakkında Genel Bilgi Sunumu.
2. Hafta Psikolojik Danışma İlke ve Tekniklerine Giriş Danışanın Sorunlarını Değerlendirme
3. Hafta Psikolojik Danışmanın Kendini Tanıması ve Keşfetmesi
4. Hafta Etkin dinleme
5. Hafta Danışanın sorunlarının değerlendirilmesi
6. Hafta Psikolojik danışma sürecinde amaç oluşturma
7. Hafta Psikolojik danışma sürecinde amaç oluşturma
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Bir strateji belirleyin ve bir müdahale seçin
10. Hafta Bir strateji belirleyin ve bir müdahale seçin
11. Hafta Duygularla ilgili müdahale
12. Hafta Bilişsel müdahaleler
13. Hafta Davranışsal müdahaleler
14. Hafta Davranışsal müdahaleler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Hackney,H. Cormier,S (2008). Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri: Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı ( Çev: T. Ergene, S. Aydemir Sevim).Ankara: Mentis Yayıncılık. Voltan,A.N. (2009). Yeniden Terapötik İletişim Kişilerarası İlişkiler Ankara : Nobel. Egan, G. (1994). Psikolojik Danışmaya Giriş. (Çeviri: Füsun Akkoyun). Ankara: Form Ofset. Akkoyun,F. (1994). Yardım Becerileri ( Temel Eğitim Programı) Ankara : Nobel. Gladding, S. T. (2015). Psikolojik Danışma: Kapsamlı Bir Meslek. (Çeviri: Nilüfer Voltan-Acar). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Carhuff, F. (1986). The Art of Helping (5th edition) Ambers: Human Resource Development Press, Publishers of Human Technology. Cormier, S. ve Hackney, H. (2009). Psikolojik Danışma Stratejiler ve Müdahaleler. ( Çev. Ed: Süleyman Doğan ve Barış Yaka). Ankara: Pegem A. Delaney,D.J ve Eisenberg,S .(1993). Psikolojik Danışma Süreci. ( Çeviri: N.Ören ve M. Takkaç). İstanbul : MEB Yayınları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

PY 17

PY 18

ÖÇ 1

5

5

5

5

5

5

2

3

1

1

1

5

3

4

5

5

5

1

ÖÇ 2

5

5

5

5

5

5

2

2

1

1

1

5

3

4

5

5

5

1

ÖÇ 3

5

5

5

5

5

5

2

2

1

1

1

5

3

4

5

5

5

1

ÖÇ 4

5

5

5

5

5

5

2

2

1

1

1

5

3

4

5

5

5

1

  ÖÇ 5

5

5

4

5

5

5

2

2

1

1

1

5

3

4

5

5

5

1

  ÖÇ 6

5

5

5

5

5

5

2

3

1

1

1

5

3

4

5

5

5

1

  ÖÇ 7

5

5

5

5

5

5

2

3

1

1

1

5

3

4

5

5

5

1

  ÖÇ 8

5

5

5

5

5

5

2

3

1

1

1

5

3

4

5

5

5

1