STJ101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
YAZ STAJI UYGULAMALARI STJ101 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Yaz)
240 - - 8

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Tuğçe BOZKURT
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerimize okulda öğrendikleri kuramsal bilgileri uygulama alanına geçirme, iş hayatında deneyim kazanma ve kurumların işleyişini tanıma imkanı sağlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu staj kapsamında; yasal mevzuat kapsamında kazanılması gereken uygulamaları içerir. .
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Klinik eğitimin gereklerini yerine getirmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Radyoloji bölümünün tanıtımı
2. Hafta Konvansiyonel X – ray görüntüleme
3. Hafta Kontrastlı incelemelerde hasta hazırlığı
4. Hafta IVP İncelemesi
5. Hafta Floroskopi aygıtının tanıtılması
6. Hafta Gastrointestinal sistem incelemesi
7. Hafta İnce barsak pasaj takibi ve Kolon radyolojik incelemesi
8. Hafta Histerosalpingografi incelemesi
9. Hafta Sistografik incelemeler ve reflü araştırılması
10. Hafta Fistülografik incelemeler
11. Hafta Mamografinin tanıtılması ve Mamografik inceleme
12. Hafta Anjiografik incelemeler (konvansiyonel MR / BT )
13. Hafta Bilgisayarlı Tomografinin tanıtımı
14. Hafta Magnetik Rezonans Tanıtımı ve Ultrasonografi Aygıtının Tanıtımı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi