SHM201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MESLEK ETİĞİ SHM201 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
14 6 10 30 1 1

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ayfer YÜKSEL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste etik ve meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği Etik ve Meslek Etiği kavramlarının tanımları,toplumsal yozlaşma tanımı ve nedenleri,yzılı ve yazısız kurallar kavramı,Etik ve hukuk karşılaştırması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; ÖÇ-1) Etik ve ahlak kavramlarını İncelemek ÖÇ-2) Mesleki etik ilkelerine uymak ÖÇ-3) Hukuk ve hasta haklarını uygulamak ÖÇ-4) Doktor hasta ilişkieri ÖÇ-5) Mesleki yozlaşma ve sosyal sorumluluklar
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı: Giriş , amaç ve Öğrenim hedefleri
2. Hafta Etik ve ahlak kavramlarını incelemek
3. Hafta Etik ve ahlak kavramlarını incelemek
4. Hafta Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek
5. Hafta Etiğe uygun davranmanın ve etik dışı davranışın sonuçları
6. Hafta Toplumsal Yozlaşma
7. Hafta Hukuk ve Etik
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Meslek etiği kavramı;tanımı uygulanışı
10. Hafta Uygulamalı etik
11. Hafta Tıbbi deontoloji, tıbbi etik, hukuk kavramlarının karşılaştırılması
12. Hafta Doktor – hasta ilişkilerinin türleri ve Hasta hakları ve etik kurul kavramları
13. Hafta Aydınlatılmış onam ve türleri
14. Hafta Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar ALGÜL Hüseyin, Osman ÇETİN, Mustafa ÖCAL, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İstanbul,1998 AYDIN İnayet Pehlivan, Yönetsel Mesleki Ve Örgütsel Etik, Pegem Yayıncılık, Ankara,2002 BAYDAR Tülay, Yönetim Etiğine Genel Bakış,Türk idare dergisi, Sayı:449,2005 BİLEN Mürüvvet, İnsan İlişkileri, Ecem Yayıncılık, Ankara, 2000 ÇAVUŞOĞLU Turgay, Etik DİNÇER Kurtuluş, Felsefe, Doğan yayıncılık, Ankara,2003 ERDEM Selman, Felsefe, İstanbul, 1999 KIREL Çiğdem, Örgütlerde Etik Davranışlar, Yönetimi ve Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi, 2000 KUBİLAY Serdar, Etik Daima, Türkiye Mühendislik Haberleri, Sayı 426–2003/4 NAZİK M. Hamil, Ateş BAYAZIT, İnsan İlişkileri ve iletişim, Ya-Pa Yayınları, İstanbul, 2003 USLU Salim,İş Etiğinde Geleneği ve Yeniliği Harmanlayabilmek, Gorus:Ocak,2001 VAROL Ahmet, İnsan İlişkileri, M.E. B. Ankara,2004 YAMANLAR Emine, İnsan İlişkileri, İstanbul, 2004 WERNER İsabel, Çev; Vedat ÜNER, Liderlik ve Yönetim, İstanbul,1993
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

             

4

5

ÖÇ2

             

4

5

ÖÇ3

             

4

5

ÖÇ4

             

4

5

ÖÇ5

             

4

5

ÖÇ6

             

4

5

ÖÇ7

             

4

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek