TGT114


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
RADYOLOJİK FARMAKOLOJİ TGT114 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 10 22 60 2 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Dr. Mehmet Ali CAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrenciye güncel Radyoloji uygulamaları sırasında kullanacağı kontrast maddelerin içeriği, kullanımı, yarar ve riskleri ile akut-kronik hasta reaksiyonlarında tedavi ilkeleri öğretilecektir
Dersin İçeriği The objectives of the course are to teach contents, usage, benefits and risks of contrast media using in current radiology practice and treatment approaches to contrast reactions in acute and chronic settings.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile bitiren öğrenciler ÖÇ-1) Kontrast maddeleri tanır, içeriklerini bilir, ÖÇ-2)Kontrast madde uygulamalarını , ÖÇ-3) Risk faktörlerini, ÖÇ-4) Reaksiyon risklerini ve tedavi prensiplerini, ÖÇ-5) Özel hasta gruplarında kontrast madde uygulamalarını
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kontrast madde sınıflaması ve genel tanımlar
2. Hafta Parenteral ve diğer yollarla kontrast madde uygulamaları
3. Hafta İyotlu kontrast maddeler ve uygulanışı
4. Hafta İyotlu kontrast maddeler ve yan etkileri
5. Hafta Baryumlu kontrast maddeler ve uygulanışı
6. Hafta Kontrast maddelerin yan etkileri ve risk faktörleri
7. Hafta Kontrast maddelerin yan etkileri ve tedavisi
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Gebelik ve emziren kadınlarda kontrast meddeler
10. Hafta Çocuklarda kontrast madde uygulamaları
11. Hafta Gadolinyum içeren kontrast maddeler
12. Hafta Nefrotoksisite
13. Hafta Premedikasyon
14. Hafta Kontrast madde enjeksiyonu
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Contrast Media safety Issues and ESUR Guidelines, Thomsen HS, Webb JA. Springer, 2014, Patient Care in Radiography Ehrlich RA, Daly JA, Elsevier 7th edition, Elsevier, 2009, Computed Tomography for Technologists, Romans LE, Lippincott, 2011
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

2

 

1

  

3

    

5

4

   

ÖÇ2

2

 

1

  

3

    

5

4

   

ÖÇ3

2

 

1

  

3

    

5

4

   

ÖÇ4

2

 

1

  

3

    

5

4

   

ÖÇ5

2

 

1

  

3

    

5

4

   

ÖÇ6

               

ÖÇ7

               

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek