TUR102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TÜRK DİLİ II TUR102 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 15 17 60 2 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Reyhan ERTÜRK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilere Türk Dilinin özellikleriyle kuralları ve temel dilbilgisi verilir. Ayrıca, okuduğunu anlama, yazma ve konuşma becerilerini kazandırmak için uygulamalar yapılır.
Dersin İçeriği Türk Dili bilincinin geliştirilmesi; dil-düşünce ilişkisinin öneminin vurgulanması, bilimsel ve teknolojik alanda üretken, yaratıcı olunması için dil-düşünce ilişkisinin geliştirilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1) Dilin niteliğini ve özelliklerini öğrenir. 2) Türkçenin özellikleri; okuma, anlama ve anlatma, kendini ifade edebilir. 3) İnsan ilişkilerinde ve iş yaşamında iyi ve doğru iletişim kurabilir. 4) Resmi yazışmaları eksiksiz yapabilme becerisi kazanır. 5) Sağlık bilimleri öğrencileri hasta ile iyi ve sağlıklı iletişim kurabilir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Anlatım bozuklukları, söyleyiş bozuklukları
2. Hafta Yanlış anlamda kullanma Amaca uygun sözcük kullanma Sözcüğü cümlede uygun yerde kullanma
3. Hafta Sözlü anlatım türlerinden toplu anlatım türleri
4. Hafta Panel, sempozyum, forum (uygulamalı olarak)
5. Hafta Açıkoturum, söyleşi, görüşme (mülakat) (uygulamalı olarak)
6. Hafta Tartışma, münazara
7. Hafta Yazılı Anlatım Türleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Resmi yazışmalar ve yazışma teknikleri
10. Hafta Dilekçe, özgeçmiş, başvuru yazısı
11. Hafta Rapor ve Rapor Yazma Teknikleri: Rapor Türleri (İnceleme, Denetleme, Araştırma Raporu )
12. Hafta Makale-Deneme-Köşe Yazısı
13. Hafta Eleştiri-Bilimsel Makale
14. Hafta Çeşitli ortamlarda dilin kullanımı uygulamaları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

PROGRAM ÇIKTILAR (PÇ) DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Ö.Ç) MATRİSİ

 

P.Ç

1

P.Ç

2

P.Ç

3

P.Ç

4

P.Ç

5

P.Ç

6

P.Ç

7

P.Ç

8

P.Ç

9

P.Ç

10

P.Ç

11

P.Ç

12

P.Ç

13

P.Ç

14

P.Ç

15

Ö.Ç 1

3

              

Ö.Ç 2

               

Ö.Ç 3

            

3

  

Ö.Ç 4

               

Ö.Ç 5

          

4

 

5