TGT202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME IV TGT202 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 308 440 50 840 14 28

Ders Sorumluları Prof.Dr.Sadi GÜNDOĞDU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı; derslik ve hastane ortamlarında DEXA ve US görüntüleme teknikleri ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1) DEXA Görüntüleme İçin Hazırlıkları yapmak, DEXA Görüntülemesi Yapmak ÖÇ-2) Ultrason Görüntüleme İçin Hazırlıkları yapmak, Boyun ve Yüzeysel Doku USG elde etmek ÖÇ-3) Abdominal USG Elde Etmek ÖÇ-4) Toraks USG Elde Etmek ÖÇ-5) Pelvis USG Elde Etmek ÖÇ-6) Özel US Uygulamaları ile Görüntü Elde Etmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dexa Cihazı
2. Hafta Dexa Cihazı
3. Hafta Dexa Tarama Yöntemleri
4. Hafta Ultrasonografi Cihazı
5. Hafta Ultrasonografi Cihazı
6. Hafta Boyun Ve Yüzeysel Doku Ultrasonografileri
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Abdominal Ultrasonografiler
9. Hafta Toraks Ultrasonografileri
10. Hafta Toraks Ultrasonografileri
11. Hafta Pelvis Ultrasonografileri
12. Hafta Pelvis Ultrasonografileri
13. Hafta Pelvis Ultrasonografileri
14. Hafta Pelvis Ultrasonografileri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

3

3

3

2

1

5

3

4

2

3

4

3

2

3

5

ÖÇ2

2

4

4

2

2

4

4

5

2

4

5

4

2

3

5

ÖÇ3

2

4

4

2

2

5

5

3

2

4

4

4

3

3

5

ÖÇ4

3

2

3

2

1

4

4

4

1

3

5

3

3

3

5

ÖÇ5

2

3

4

2

2

4

3

5

1

4

4

3

2

3

5

ÖÇ6

3

4

3

 

1

5

5

3

2

3

5

4

2

3

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek