SEÇ205


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İLETİŞİM SEÇ205 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Bahar)
28 22 10 60 2 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Seda USUBÜTÜN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Sağlık profesyonellerinin iletişimin temel prensiplerini ve sağlık alanındaki uygulamalarını beceri düzeyinde kavramaları.
Dersin İçeriği Sağlık Profesyonelleri için İletişim Becerileri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- The student can explain the definition and principles of communication 2- The student can understand the importance of speaking in communication and can use the methods of talking effectively 3- The student can understand the importance of listening in communication and can use the method of active listening effectively 4- The student can understand the importance of non verbal communication and can make use of the clues of non verbal communication effectively 5- The student can understand the positive and negative role of different expectations of health professionals and patients in their overall communication 6- The student knows the diverse models of health communication and their applications 7- The student can design a media health communication program
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse Giriş - Ders Programı
2. Hafta İletişim - Tanımlar, Kavramlar I
3. Hafta letişim - Tanımlar, Kavramlar II
4. Hafta Konuşma
5. Hafta Dinleme
6. Hafta Sözsüz İletişim
7. Hafta Sağlık Profesyoneli - Hasta İlişkisi I
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Sağlık Profesyoneli - Hasta İlişkisi II
10. Hafta Sağlık Profesyoneli - Hasta İlişkisi III
11. Hafta Sağlık İletişimi - Sağlık Kavramı ve Modelleri I
12. Hafta Sağlık İletişimi - Sağlık Kavramı ve Modelleri II
13. Hafta Sağlık İletişim Programı Geliştirme I
14. Hafta Sağlık İletişim Programı Geliştirme II
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) Finale %10-20 katkı
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Sağlık İletişimi – Ruhi Selçuk Tabak –2006 – Literatür Yayıncılık Sağlık İletişimi ve Medya – İnci Çınarlı –2008 – Nobel Yayın Dağıtım Sağlık İletişimi – Temel Kavramlar ve Prensipler – Ayla Okay – 2007 – Mediacat Kitapları İletişim Bilgisi – Editör: Aysun Yüksel – 2007 – Anadolu Üniversitesi Yayınları ·Sağlık Psikolojisi:Giriş- Ülgen H.Okyayüz- Türk Psikologlar Derneği Yayınları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

         

3

  

4

  

ÖÇ2

         

3

 

3

5

2

 

ÖÇ3

         

3

 

4

5

2

 

ÖÇ4

         

3

 

4

5

2

 

ÖÇ5

         

3

 

4

5

2

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek