SEÇ107


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TEMEL SAĞLIK SEÇ107 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 28 4 60 2 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Yeşim ÇETİNKAYA ŞEN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste öğrenciye, Sağlık, Hastalık, İnsan ve Gereksinimleri hastalık nedenleri, sıklığı, sağlık hizmetleri açısından hastalıklarla ilgili temel ilkeler; Sistemler ve hastalıkları; Sterilizasyon dezenfeksiyon, asepsi antisepsi, hastane enfeksiyonları, (Hİ) tanımı, bulaş yolları, önlenmesi, sağlık çalışanlarının sağlığı ve tıbbi atık yönetimi ilgili bilgi, beceri ve yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1) Sağlık ve Hastalık kavramlarını tanıyabilme 2) Sistem hastalıklarını öğrenebilme 3) Sterilizasyon –dezenfeksiyon, asepsi-antisepsi kurallarını bilme 4) Hastan enfeksiyonlarını öğrenme 5) Sağlık çalışanların sağlığının koruma
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sağlık ve hastalık kavramları
2. Hafta Hastalık nedenleri, sıklığı, sağlık hizmetleri açısından hastalıklarla ilgili temel ilkeler
3. Hafta Sistem hastalıkları
4. Hafta Sistem hastalıkları
5. Hafta Sterilizasyon-dezenfeksiyon, asepsi antisepsi
6. Hafta Sterilizasyon-dezenfeksiyon, asepsi antisepsi
7. Hafta Hastane enfeksiyonları tanımı, bulaşma yolları, önlenmesi
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Sağlık çalışanlarının sağlığı
10. Hafta Sağlık çalışanlarının sağlığı
11. Hafta Tıbbi atık yönetimi
12. Hafta Tıbbi atık yönetimi
13. Hafta Şok çeşitleri ve şok esnasında yapılması gerekenler
14. Hafta Şok çeşitleri ve şok esnasında yapılması gerekenler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

ÖÇ1

  

4

         

ÖÇ2

  

3

         

ÖÇ3

      

5

     

ÖÇ4

      

4

     

ÖÇ5

         

4