SEÇ107


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TEMEL SAĞLIK SEÇ107 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 28 4 60 2 2

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Ayfer YÜKSEL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Kaliteli yaşam ilkeleri ve enfeksiyondan korunma yöntemleri doğrultusunda kendisinin ve hizmet ettiği hastasının sağlığını koruyacak temel bilgilere yönelik konuları öğrenmek.
Dersin İçeriği Sağlık ve hastalık kavramları, Sağlığın belirleyicileri ve sağlığı etkileyen faktörler, Temel Sağlik Hizmetleri Kavrami ve Gelişimi, Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi, Sağlık çalışanların sağlığının korunması (İş güvenliği ve çalışan sağlığı), Anne ve Çocuk Sağlığı, Yaşlanma Sağlığı, Kronik Hastalıklar, Bulaşıcı Hastalıklar
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1)Sağlık ve hastalık kavramlarını bilmek,ÖÇ2)Temel sağlık hizmetleri faaliyetlerini bilmek,ÖÇ3)Kadın / anne-çocuk sağlığını etkileyen etkenleri ve alınabilecek önlemleri tartışabilmek,ÖÇ4)Sağlıklı yaşlanmayı etkileyen faktörleri değerlendirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak,ÖÇ5)Fiziksel Aktivite eksikliğinin sağlığa zararlarını ve düzenli fiziksel aktivitenin sağlığa yararlarını tartışabilmek,ÖÇ6)Kronik hastalık kavramını ve özelliklerini tanımlayabilmek,ÖÇ7)Sağlık çalışanlarının sağlığı.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Hafta Sağlık ve hastalık kavramları
2. Hafta Hafta Sağlığın belirleyicileri ve sağlığı etkileyen faktörler
3. Hafta Hafta Temel Sağlik Hizmetleri Kavrami ve Gelişimi
4. Hafta Hafta Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi
5. Hafta Hastane enfeksiyonları tanımı bulaşma yolları,önlenmesi
6. Hafta Sağlık çalışanların sağlığının korunması (İş güvenliği ve çalışan sağlığı)
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Kadın/Anne ve Çocuk Sağlığı
9. Hafta Yaşlılık ve Yaşlanma Sağlığı
10. Hafta Egzersiz ve Beslenme
11. Hafta Hijyen ve sanitasyon
12. Hafta Kronik Hastalıklar
13. Hafta Kronik Hastalıklar
14. Hafta Bulaşıcı Hastalıklar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

ÖÇ1

5

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

5

2

4

0

0

1

4

3

2

4

5

0

0

0

4

0

0

0

0

4

ÖÇ2

5

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

4

3

4

0

0

1

4

3

3

4

5

0

0

0

4

0

0

0

0

4

ÖÇ3

5

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

5

2

4

0

0

1

4

3

2

4

5

0

0

0

4

0

0

0

0

4

ÖÇ4

5

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

4

2

4

0

0

1

4

3

2

4

5

0

0

0

4

0

0

0

0

4

ÖÇ5

5

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

4

0

4

0

0

1

4

3

2

4

5

0

0

0

4

0

0

0

0

4

 * Katkı Düzeyi: 0- İlişki yok,1- Çok düşük, 2- Düşük, 3- Orta, 4- Yüksek, 5- Çok yüksek