TGT106


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME II TGT106 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 56 52 30 180 5 6

Ders Sorumluları Prof.Dr. Sadi GÜNDOĞDU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Bu dersin amacı; derslik ve hastane ortamlarında Floroskopik, Mamografik ve Anjiografik görüntüleme teknikleri ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmaktadır
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1) Floroskopik İncelemeler İçin Hazırlıkları yapmak, Floroskopide kontrast maddeleri hazırlamak, Sindirim sistemi görüntülemesi yapmak, Biliyer Sistem Görüntülemesi Yapmak, Ürogenital Sistem Görüntülemesi Yapmak ÖÇ-2) Meme Görüntüleme İçin Hazırlıkları yapmak, Mamografi elde etmek ÖÇ-3) Anjiografi İçin Hazırlıkları yapmak, Koroner Anjiografi Elde Etmek, Serebral Anjiografi Elde Etmek, Stend Uygulamalarında Anjio Görüntüleri Elde Etmek ÖÇ-4) Abdominal Uygulamalarda Anjio Görüntüleri Elde Etmek ÖÇ-5) Toraks Uygulamalarında Anjio Görüntüleri Elde Etmek ÖÇ-6) Üst Ekstremite Uygulamalarında Anjio Görüntüleri Elde Etmek, Alt Ekstremite Uygulamalarında Anjio Görüntüleri Elde Etmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Floroskopik Görüntüleme Floroskopik İncelemelerde Kontrast Maddeler
2. Hafta Floroskopik İncelemelerde Kontrast Maddeler Sindirim Sistemi Floroskopik Görüntüleme
3. Hafta Sindirim Sistemi Floroskopik Görüntüleme Biliyer Sistem Floroskopik Görüntüleme
4. Hafta Üregenital Sistem Floroskopik Görüntüleme
5. Hafta Mamografi Cihazları
6. Hafta Mamografi Cihazları Mamografik İncelemeler
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Mamografik İncelemeler Anjiyografi Cihazları
9. Hafta Koroner Anjiografi Serebral Anjiografi
10. Hafta Serebral Anjiografi Stend Uygulamalarında Anjiografi
11. Hafta Stend Uygulamalarında Anjiografi Abdominal Uygulamalarda Anjiografi
12. Hafta Abdominal Uygulamalarda Anjiografi Toraks Uygulamalarında Anjiografi Üst Ekstremite Uygulamalarında Anjiografi
13. Hafta Üst Ekstremite Uygulamalarında Anjiografi Alt Ekstremite Uygulamalarında Anjiografi
14. Hafta Alt Ekstremite Uygulamalarında Anjiografi Diğer Anjiografi Uygulamaları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

3

3

3

 

1

5

3

4

 

3

4

3

 

3

5

ÖÇ2

2

4

4

 

2

4

4

5

 

4

5

4

 

3

5

ÖÇ3

2

4

4

 

2

5

5

3

 

4

4

4

 

3

5

ÖÇ4

3

2

3

 

1

4

4

4

 

3

5

3

 

3

5

ÖÇ5

2

3

4

 

2

4

3

5

 

4

4

3

 

3

5

ÖÇ6

3

4

3

 

1

5

5

3

 

3

5

4

 

3

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek