TGT101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KİMYA TGT101 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 20 21 21 90 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Hesna URAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Kimya; bileşiklerin yapılarını, özelliklerini, tepkimelerini ve sentez yollarını inceler. İnsan vücudunda gerçekleşen biyokimyasal olayların yorumlanmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Madde nedir? Semboller, formüller ve denklemler, atomik yapı, mol kavramı, çözeltiler, kimyasal denge, asit ve bazlar, termodinamik, oksidasyon-redüksiyon. İnsan hücresinde gerçekleşen biyokimyasal olayların incelenmesini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-İnsan hücresinde gerçekleşen biyokimyasal olayları kavrayabilme, 2-Sıvı çözelti hazırlama ve konsantrasyon dönüşümlerini sağlayabilme, 3-Enerji dönüşümü üstüne bilgilenme, 4-Antioksidan ve hastalık oluşma ilişkisini kurabilme, 5-Aminoasitlerin sentezi ve önemini kavrayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Atom, molekül ve bileşik Kavramı
2. Hafta MOL Kavramı ve Kimyasal Hesaplamalar
3. Hafta Periyodik sistemi ve Özellikleri
4. Hafta Kimyasal Bağlar ve Moleküller arası Etkileşimler
5. Hafta Gazlar ve Temel Gaz Yasaları, Dispers Sistemler
6. Hafta Çözeltiler ve Konsantrasyon Hesaplamaları
7. Hafta Suyun Biyolojik Önemi Temel asit-Baz, Tampon ve pH Kavramı
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Kimyasal Termodinamik, Serbest Enerji, Entalpi ve Entropi kavramları, Kimyasal Kinetik
10. Hafta Gümüş ve gümüş bileşikleri
11. Hafta Emülsiyon ve emülsiyonun yapısı, emülsiyonun hazırlanması
12. Hafta Development işlemleri ve kullanılan kimyasallar
13. Hafta Sabitleştirme ve yıkama işlemleri ve bu işlemlerde kullanılan kimyasallar
14. Hafta Organik Bileşiklerin genel Özellikleri ve Adlandırılmaları ve Organik Bileşiklerde İzomeri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

3

 

5

  

2

1

1

      

ÖÇ2

 

2

1

5

  

5

3

3

     

ÖÇ3

 

1

5

   

3

3

      

ÖÇ4

 

1

4

5

 

1

 

4

      

ÖÇ5

  

4

   

4

5

      

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek