TGT104


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
RADYOLOJİK ANATOMİ TGT104 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 4 60 2 2

Ders Sorumluları Prof.Dr.Sadi GÜNDOĞDU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1) Konvansiyonel ve Dijital Radyografiler Üzerinde Anatomik Yapıları Ayırt Etmek ÖÇ-2) Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleri Üzerinde Anatomik Yapıları Ayırt Etmek ÖÇ-3) Manyetik Rezonans Görüntüleri Üzerinde Anatomik Yapıları Ayırt Etmek ÖÇ-4) Kontrastlı Radyografiler Üzerinde Anatomik Yapıları Ayırt Etmek ÖÇ-5) Konvansiyonel ve Dijital Radyografiler Üzerinde Anatomik Yapıları Ayırt Etmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kafa ve Yüz Radyografilerinde Anatomik Yapılar
2. Hafta Akciğer ve Gövde Radyografilerinde Anatomik Yapılar
3. Hafta Üst ve Alt Ekstremite Radyografilerinde Anatomik Yapılar
4. Hafta Mamografi Görüntüleri Üzerinde Anatomik Yapılar
5. Hafta Baş ve Boyun Bilgisayarlı Tomografileri Kesitsel Anatomi
6. Hafta Gövde (Vertebra, Toraks, Abdomen, Pelvis) Bilgisayarlı Tomografileri Kesitsel Anatomi
7. Hafta Üst ve Alt Ekstremite Bilgisayarlı Tomografileri Kesitsel Anatomi
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Baş ve Boyun,Gövde (Vertebra, Toraks, Abdomen, Pelvis) Manyetik Rezonans Kesitsel Anatomi
10. Hafta Üst ve Alt Ekstremite Manyetik Rezonans Kesitsel Anatomi
11. Hafta Serebral Ve Boyun Anjiografilerinde Anatomik Yapılar
12. Hafta Toraks ve Abdominal Anjiografilerde Anatomik Yapılar
13. Hafta Üst ve Alt Ekstremite Anjiografilerde Anatomik Yapılar
14. Hafta Sindirim Sistemi, Biliyer ve Ürogenital Sistem Radyografilerinde Anatomik Yapılar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Textbook Of Radiology and Imaging, David Sutton, 7th edition, 2003 Churchill Livingstone 2. Medical Imaging Physics, WR Hendee, ER Ritenour, 4th edition, 2004 Wiley-Liss 3. Radiologic Science for Technologists, SC Bushong, 10th edition 2013 Elsevier
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

5

 

3

          

2

 

ÖÇ2

3

 

4

          

3

 

ÖÇ3

3

 

5

          

3

 

ÖÇ4

3

 

3

          

2

 

ÖÇ5

3

 

3

          

3

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek