TGT102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
RADYASYON GÜVENLİĞİ VE RADYASYONDAN KORUNMA TGT102 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 2 30 2 1

Ders Sorumluları Doç.Dr.G. Kaan ATAÇ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı; Radyasyonun Biyolojik Etkileri, Radyasyondan Korunmada Temel Prensipler hakkında bilgi, beceri ve sorumluluk kazandırmaktır.
Dersin İçeriği It is aimed that the student should learn the safety issues and how to protect patients and themselves form harmful effects of ionizing radiation
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1) Radyoloji Bölümünün Yapısını Ayırt Etmek ÖÇ-2) Radyasyon Güvenliğini Sağlamak ÖÇ-3) Radyasyon Güvenliği İle İlgili Yasal Düzenlemeleri Kavramak ÖÇ-4) Acil Durumlarda Görev Almak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Radyoloji Bölümünün Yapısı
2. Hafta Radyoloji Bölümünün Yapısı
3. Hafta Radyasyon Güvenliği
4. Hafta Radyasyon Güvenliği
5. Hafta Radyasyon Güvenliği
6. Hafta Radyasyon Güvenliği
7. Hafta Radyasyon Güvenliği
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Radyasyon Güvenliği
10. Hafta Radyasyon Güvenliği
11. Hafta Radyasyon Güvenliği İle İlgili Yasal Düzenlemeler
12. Hafta Radyasyon Güvenliği İle İlgili Yasal Düzenlemeler
13. Hafta Acil Durumlarda Görev ve Sorumluluklar
14. Hafta Acil Durumlarda Görev ve Sorumluluklar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

3

3

3

 

1

3

3

4

 

3

4

3

 

5

3

ÖÇ2

2

4

4

 

2

4

4

5

 

4

5

4

 

5

3

ÖÇ3

2

4

4

 

2

3

5

3

 

4

4

4

 

5

3

ÖÇ4

3

2

3

 

1

4

4

4

 

3

5

3

 

5

3

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek