ING102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II ING102 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 10 22 60 2 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Salih Emre GEÇİN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerin İngilizce dilinin temel yapısını, hem metinsel hem de iletişimsel düzeyde kavrayabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu kavrayış ile kendilerine verilen temel düzeyde İngilizce veriyi analiz edebilecek ve bu veriye doğru biçimde yanıt verebilecek olan öğrencilere hedef dili gerçek yaşam durumlarında kullanabilme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders öğrencilere temel İngilizce dilbilgisi ve becerilerini (okuma, konuşma, dinleme, yazma ) kazandıracak biçimde tasarlanmıştır. Ders çeşitli dilbilgisi kuralları ve dil becerilerine yönelik etkinlikler içeren tematik ünitelere bölünmüştür. Her hafta işlenecek ders saatleri tüm etkinliklerin ilişkilendirildiği belirli bir bağlamda odaklanmaktadır. Bu odak noktaları iletişimin farklı yönleri için bir temel oluşturmaktadır. Hedef dil temel düzeyde öğretildiği için dersin ana amacı öğrencilerin yazılı ve sözlü olarak İngilizce dilinde iletişim kurmalarını sağlamak için onlara İngiliz dilinin ana hatlarını sunmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1- İngiliz dilinin temel yapısının kavranması ÖÇ2- Farklı zamanlarda olumlu-olumsuz ve soru cümleleri oluşturulması ÖÇ3- Yeni kelimeler öğrenebilme ÖÇ4- Temel konularda diyaloglar oluşturabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Bağlam: Places to go. Dilbilgisi: Past Simple to be Kelime Dağarcığı: Places Yazma: Short paragraph Konuşma: Making arrangements
2. Hafta Bağlam: School subjects. Dilbilgisi: Past Simple with regular and irregular verbs. Kelime Dağarcığı: School subjects Yazma: Writing about school days. Konuşma: Talking about good news.
3. Hafta Bağlam: Parts of the body Dilbilgisi: Past Simple Questions and short anwers. Kelime Dağarcığı: Parts of the body, illnesses. Yazma: Writing about an accident you had.
4. Hafta Tekrar. Dilbilgisi: Past Simple.
5. Hafta Bağlam: Travel. Dilbilgisi: Be going to. Kelime dağarcığı: Vocabulary related with travelling Yazma: Plans for the future Konuşma: Talking about your plans.
6. Hafta Bağlam: Food. Dilbilgisi:Countable/ Uncountable nouns/quantities Kelime Dağarcığı: Food names. Yazma: Writing about a typical breakfast, lunch and dinner. Konuşma: Making dialogues
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Bağlam: Clothes Dilbilgisi: Plural words and adjectives. Yazma: Writing about your clothes. Konuşma: Making comments.
9. Hafta Bağlam: At the Post Office Dilbilgisi: Have to, must, should Dinlenme: Listening about requests with reasons. Konuşma: On the telephone
10. Hafta Bağlam: The weather. Dilbilgisi: Comparatives. Yazma: Comparing different places. Konuşma: Talking about a trip.
11. Hafta Bağlam: Geographical features. Dilbilgisi: Superlatives. Yazma: Describing a country. Konuşma: Giving measurements.
12. Hafta Bağlam: Everyday jobs. Dilbilgisi: Present Perfect Tense Konuşma: Asking about experiences. Kelime Dağarcığı: Everyday jobs.
13. Hafta Bağlam: Experiences Kelime Dağarcığı: Experiences. Dilbilgisi: Present Perfect- Past Simple Konuşma:Talking about experiences. Making dialogues about checking in.
14. Hafta Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Fricker, R., (2007), Success Elementary, Essex: Pearson Education Ejder, İ., Çankaya, T. T, Şahin M., Kılıç D., Tarhangil, S., Erdem, Ö.,Demirkol, N., Uludağ, G., Hatipoğlu, E., Güzelbayram, Ş., (2009) I Has A Grammar, Turkey, Ufuk Üniversitesi Yayınları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

ÖÇ1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

ÖÇ2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

ÖÇ3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

ÖÇ4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

ÖÇ5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek