TGT207


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME III TGT207 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 112 250 46 450 7 15

Ders Sorumluları Prof.Dr.Sadi GÜNDOĞDU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrenciye derslik ve hastane şartlarında Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleme ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1) Manyetik Rezonans Görüntüleme İçin Hazırlıkları Yapmak, Kranial MR Görüntüleri Elde Etmek, Boyun MR Görüntüleri Elde Etmek, Toraks MR Görüntüleri Elde Etmek ÖÇ-2) Üst Abdomen MR Görüntüleri Elde Etmek, Alt Abdomen MR Görüntüleri Elde Etmek, Vertebra MR Görüntülerini Elde Etmek, Üst Ekstremite MR Görüntülerini Elde Etmek, Alt Ekstremite MR Görüntülerini Elde Etmek ÖÇ-3) MR Anjio Görüntüleri Elde Etmek, İleri MRG yöntemlerini uygulamak, BT Görüntüleme İçin Hazırlıkları yapmak ÖÇ-4) Baş ve boyun BT görüntülerini elde etmek, Vertebra BT görüntülerini elde etmek ÖÇ-5) Torak ve Abdomen BT görüntülerini elde etmek ÖÇ-6) Ekstremite BT görüntülerini elde etmek, İleri BT yöntemlerini uygulamak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Manyetik rezonans cihazı I
2. Hafta Manyetik rezonans cihazı I Manyetik rezonans cihazı II
3. Hafta Manyetik rezonans cihazı II
4. Hafta Manyetik rezonans cihazı II Kranial manyetik rezonans görüntüleme Boyun manyetik rezonans görüntüleme
5. Hafta Boyun manyetik rezonans görüntüleme Toraks manyetik rezonans görüntüleme Üst abdomen manyetik rezonans görüntüleme
6. Hafta Üst abdomen manyetik rezonans görüntüleme Alt abdomen manyetik rezonans görüntüleme Vertebra manyetik rezonans görüntüleme
7. Hafta Vertebra manyetik rezonans görüntüleme Üst ekstremite manyetik rezonans görüntüleme Alt ekstremite manyetik rezonans görüntüleme
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta İleri manyetik rezonans görüntüleme MR anjio görüntüleme Bilgisayarlı tomografi cihazı
10. Hafta Bilgisayarlı tomografi cihazı
11. Hafta Bilgisayarlı tomografi cihazı Baş ve boyun BT görüntüleme
12. Hafta Vertebra bt görüntüleme Toraks ve abdomen BT görüntüleme
13. Hafta Ekstremite bt görüntüleme İleri bilgisayarlı tomografi yöntemleri
14. Hafta İleri bilgisayarlı tomografi yöntemleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

3

3

3

 

1

5

3

4

 

3

4

3

 

3

5

ÖÇ2

2

4

4

 

2

4

4

5

 

4

5

4

 

3

5

ÖÇ3

2

4

4

 

2

5

5

3

 

4

4

4

 

3

5

ÖÇ4

3

2

3

 

1

4

4

4

 

3

5

3

 

3

5

ÖÇ5

2

3

4

 

2

4

3

5

 

4

4

3

 

3

5

ÖÇ6

3

4

3

 

1

5

5

3

 

3

5

4

 

3

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek