SHM108


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
LABORATUVARDA GÜVENLİK SHM108 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 2 30 2 1

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Fulya ÖZDEMİR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Laboratuvarda çalışırken risk düzeyine göre alınacak önlemlerin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği Laboratuvarda çalışan güvenliği ve ürün güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; ÖÇ-1) Risk değerlendirmesi yapabilir. ÖÇ-2) Riski azaltmak için gereken önlemleri alabilir. ÖÇ-3) Genel güvenlik önlemlerini bilir. ÖÇ-4) Atık yönetimini yapabilir. ÖÇ-5) Kimyasal ve biyolojik tehlikelerin neden olduğu laboratuar kazalarında yapılması gerekenleri bilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Acil eylem planı
2. Hafta Laboratuvar kuralları
3. Hafta Laboratuvar kazaları ve ilk yardım
4. Hafta Risk yönetimi
5. Hafta Kişisel koruyucu donanımlar
6. Hafta Kimyasal güvenlik I
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Kimyasal güvenlik II
9. Hafta Kimyasal güvenlik III
10. Hafta Biyogüvenik I
11. Hafta Biyogüvenlik II
12. Hafta Radyasyon güvenliği
13. Hafta Atık yönetimi
14. Hafta Çalışan sağlığı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ulusal biyogüvenlik rehberi (version 2014-1)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi