TAR106


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II TAR106 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 10 22 60 2 2

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Aslıhan KILINÇ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, Atatürk İlke ve İnkılaplarını öğreterek ; Modern Türkiye’nin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesi ,Türk gençliğini ülkesi ve milleti ve devleti ile bölünmez bir bütünlük içerisinde ulusal hedefler etrafında birleştirmek yanında , toplumdaki bireylerin ,çağdaş uygarlık düzeyine erişerek refah içinde mutlu olması ,yaşam sevincine kavuşmasıdır.
Dersin İçeriği Bu derste öğrenci; Türk Bağımsızlık savaşı , Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgiler alarak ,Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri değerlendirmeyi , ulusal hedefler etrafında tüm fertler olarak birleşmeyi öğrenir
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1- Cumhuriyet yönetiminin kurulması , Halifeliğin kaldırılması , Şeyh Sait İsyanı ülkede asayişin sağlanmasını için yapılan mücadeleleri öğrenir. ÖÇ2- Türk Hukuk İnkılâbı , 1924 Anayasası'nın Hazırlanması , Eğitim İnkılâbı , Harf İnkılâbı , Türk Tarih İnkılâbı , Türk Dil İnkılâbını öğrenir. ÖÇ3- İktisadi İnkılâp , Devletçilik İlkesinin kabulü , Çok partili hayata geçme denemesini öğrenir. ÖÇ4-Menemen olayı , Tunceli Olayları , kadın hakları alanında inkılâpları öğrenir. ÖÇ5- Şapka, kılık ve kıyafet inkılâbı , tarikatlar, tekkeler, zaviyeler ve türbelerin kapatılmasını , Atatatürk dönemi Türk dış politikasını öğrenir .
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Siyasal alanda yapılan büyük inkılâp ,Cumhuriyet yönetiminin kurulması
2. Hafta Halifeliğin kaldırılması , Halifeliğin kaldırılmasını hazırlayan etkenler
3. Hafta Terakkiperver cumhuriyet fırkası ve takrir-i sükûn dönemi
4. Hafta Türk Hukuk İnkılâbının başlaması
5. Hafta 1924 Anayasası'nın Hazırlanması
6. Hafta Eğitim İnkılâbı
7. Hafta Kültür İnkılâbı , Harf İnkılâbı , Türk Tarih İnkılâbı , Türk Dil İnkılâbı, İktisadi İnkılâp
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Devletçilik İlkesinin kabulü
10. Hafta Çok partili hayata geçme denemesi
11. Hafta Bazı önemli iç siyasi olaylar , Menemen olayı , Tunceli Olayları
12. Hafta Sosyal yapıda ve sağlık alanında inkılâp ,kadın hakları alanında inkılâp
13. Hafta Şapka, kılık ve kıyafet inkılâbı , tarikatlar, tekkeler, zaviyeler ve türbelerin kapatılması
14. Hafta Atatatürk dönemi Türk dış politikası , Milli Mücadele dönemi Türk dış politikası , Türk-Sovyet İlişkileri , İslam Ülkeleriyle İlişkileri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi ,Yüksek Öğretim Kurulu yayını
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

            

5

  

ÖÇ2

            

4

  

ÖÇ3

            

5

  

ÖÇ4

            

4

  

ÖÇ5

            

5

  

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek