HUK586


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Kişilik Hakkı ve Korunması HUK586 Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14 x 3 42 3 7,5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Emel Badur
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Lisans Mezuniyetinin Hukuk Fakültesinden Olması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, kişi, kişilik ve kişilik hakkı kavramlarının açıklanması ve kişilik hakkının korunması yollarının, güncel gelişmeler ve mevzuat çevresinde değerlendirilmesi amacını taşır.
Dersin İçeriği Dersin içeriğini, kişi ve kişilik kavramları; kişilik hakkı; hukuken korunan kişilik değerleri; kişilik değerlerinin korunmasının zamansal sınırları; kişiliğe yönelen saldırılar (hukuka aykırılık); hukuka uygunluk nedenleri; kişiliğe yönelen saldırıların hukuki sonuçları; kişisel verilerin korunması; kişisel veri türleri ve işleme kavramı; kişisel verilerin işlenmesine ilişkin temel ilkeler; veri sorumlusunun ve veri işleyeninin yükümlülükleri; medya ve kişilik hakkı; unutulma hakkı, dayanakları ve kullanılması başlıkları oluşturur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersi alan öğrenciler, 1.Kişi, kişilik, kişilik değerleri, kişilik hakkı kavramlarına hakim olurlar. 2.Kişilik hakkının ve korunmasının hukuki yollarına hakim hale gelirler. 3. Kişiliğe yönelen saldırıların hukuki sonuçlarını ve hukuka aykırılık nedenlerini bilirler. 4. Kişisel veri kavramı ile kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin bilgi sahibi olurlar. 5. İnternet yoluyla kişilik hakkı ihlallerinin türlerini ve ihlal karşısında sahip olunan hukuki imkanları bilirler.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kişi ve Kişilik Kavramları
2. Hafta Kişilik Hakkı
3. Hafta Hukuken Korunan Kişilik Değerleri
4. Hafta Kişilik Değerlerinin Korunmasının Zamansal Sınırları
5. Hafta Kişiliğe Yönelen Saldırılar (Hukuka Aykırılık)
6. Hafta Hukuka Uygunluk Nedenleri
7. Hafta Kişiliğe Yönelen Saldırıların Hukuki Sonuçları
8. Hafta Kişiliğe Yönelen Saldırıların Hukuki Sonuçları
9. Hafta Kişisel Verilerin Korunması
10. Hafta Kişisel Veri Türleri ve İşleme Kavramı
11. Hafta Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Temel İlkeler
12. Hafta Veri Sorumlusunun ve Veri İşleyeninin Yükümlülükleri
13. Hafta Medya ve Kişilik Hakkı
14. Hafta Unutulma Hakkı, Dayanakları ve Kullanılması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar M. Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay Özdemir, Kişiler Hukuku, İstanbul 2019. Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Türk Özel Hukuku, C. 2 (Kişiler Hukuku), Hüseyin Hatemi, Kişiler Hukuku, İstanbul 2018. Gamze Turan Başara, Kişiliğin İhlalinden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat İle Haksız Kazancın İadesi, Ankara 2019. Elif Küzeci, Kişisel Verilerin Korunması, Ankara 2018.
Staj / Uygulama Yok
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 5

 3

 3

 4

 

 

 4

 4

 

4

ÖÇ2

 5

 

4

 

 5

 

 3

 

 4

 5

 4

 3

 

ÖÇ3

 

 4

 3

 5

 

 5

 3

 

 4

 4

 

 

 3

ÖÇ4

 4

 5

 

 

4

 

4

ÖÇ5

 3

4

3

 4

 4

 5