HUK 515


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Fikri Mülkiyet Hukuku HUK 515 Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14x3 42 3 7,5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ÖZEROĞLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Lisans Mezuniyetinin Hukuk Fakültesinden Olması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Fikri mülkiyet hukukunu yüksek lisans düzeyinde değerlendirilmesi, fikir ve sanat eserleri haklarının kavranması
Dersin İçeriği Fikri mülkiyet hukukunun tanımı, Fikri ve Sınai Haklar
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) - Fikri mülkiyet hukuku haklarının farklılıklarını ayırt edebilme, - Fikri Mülkiyet Hukuku’nu diğer hukuk dalları ile ilişkilendirme, - Fikri ve sınai hakları değerlendirebilme, - Öğrendiklerini meslek hayatında uygulayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Fikri mülkiyet kavramı tarihsel gelişimi ve önemi,
2. Hafta Fikri mülkiyet hukuku-haksız rekabet hukuku ilişkisi Fikri mülkiyet hukuku- rekabet hukuku ilişkisi
3. Hafta Uluslararası düzeyde Fikri mülkiyet hukukunun önemi AB ve Türkiye ilişkisi açısından malların serbest dolaşımı bakımından fikri mülkiyet hukukunun önemi
4. Hafta Fikri Mülkiyet Hukukunun İlkeleri
5. Hafta Fikir ve Sanat Eserleri Hakları,
6. Hafta İlim ve Sanat Eserleri
7. Hafta Telif Hakkı
8. Hafta Mûsiki ve Güzel Sanat Eserleri
9. Hafta Sinema Eserleri, İşlenmeler ve Derlemeler
10. Hafta Sınai Mülkiyet Hakları
11. Hafta patentler ve faydalı modeller
12. Hafta markalar, endüstriyel tasarımlar
13. Hafta coğrafi işaretler ve entegre devrelerin topografyaları
14. Hafta Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Fırat Öztan, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku Cahit Suluk/Rauf Karasu/Temel Nal, Fikri Mülkiyet Hukuku
Staj / Uygulama Yok
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

4

 3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

5

ÖÇ2

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

5

ÖÇ3

 

 

 

 3

 

 

 

3

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 4

 

5

 

 

 

 

3

5