HUK 576


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ÜÇLÜ BORÇ İLİŞKİLERİ HUK 576 Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
14x3 42 3 7.5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Arif Burhanettin KOCAMAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Lisansta Hukuk Fakültesi Mezunu olmak.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin, Üçlü Borç İlişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu çerçevede hukuksal değerlendirme yapabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Üçlü Borç İlişkileri dersinin kapsamına Türk Hukukunun farklı alanlarında söz konusu olabilen üçlü borç ilişkileri girmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1) Üçlü Borç İlişkileri hakkında bilgi sahibi olma 2) İlgili kanunlar hakkında bilgi sahibi olma 3) İlgili konularda hukukî problem çözmeyi öğrenme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temsil Türleri
2. Hafta Yetkisiz Temsil
3. Hafta Ticarî Temsilci
4. Hafta Vekâlet Sözleşmesinde Vekilin Sorumluluğu
5. Hafta Ticarî Vekil
6. Hafta Alacağın Devrinde Borçlunun Durumu
7. Hafta Gelecekteki Alacakların Devri ve Toptan Devir
8. Hafta Alacağın Devrinde Garanti Yükümlülüğü
9. Hafta Borcun Üstlenilmesi
10. Hafta Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları
11. Hafta Banka Teminat Mektupları
12. Hafta Alacak Rehni
13. Hafta Müstakbel Alacakların Haczi
14. Hafta Dava Konusunun Devri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Kocaman, Arif: Türk Borçlar Hukukunda Havale, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2001 • Kocaman, Arif: Yeni Türk Borçlar Kanunu'nun Üçlü İlişkiler Konusundaki Düzenlemeleri Üzerine Bir Değerlendirme, Erzurumluoğlu Armağanı, Ankara Barosu, 2012
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

4

 

5

 

 

4

 

 

 

4

 

 

ÖÇ2

5

4

5

4

 

 

4

 

4

 

 

 

 

ÖÇ3

4

 

4

4

 

 

 

4

 

 

5

 

 

ÖÇ4

 

4

 

 

 

 

3

5

 

 

4

5

 

ÖÇ5

4

 

4

5

 

 

 

4

4

 

 

5