HUK516


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Soybağının Kurulması ve Hükümleri HUK516 Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14*3 42 3 7,5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Gül Doğan
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Soybağının ana ile kurulması ve soybağının baba ile kurulması bakımından, evlilik, tanıma, babalık davası konuları, soybağının mahkeme kararı ile kurulması kapsamında evlat edinme kavramı, soybağının velayet hakkına bağlı olan ve olmayan hükümleri konuları incelenmektedir.
Dersin İçeriği Aile Hukukunda incelenen, soybağının kurulması ve hükümleri konusunda teorik ve pratik bilgiye sahip olmak ve uygulamaya yönelik sorunların çözümü konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu konudaki çözüm önerilerini sunmalarını mümkün kılmaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Aile hukukunun temel kavramlarından olan soybağı ve hükümleri hakkında bilgi edinme, yargı kararlarının değerlendirilebilmesini sağlama 2- Öğrencinin hazırlayacağı ödevler ve sunumlar ile, bilimsel araştırma, inceleme yetisini kazanmasına, somut olaylar karşısında hukuki probleme çözüm bulabilmesini sağlama
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta KAN BAĞINA DAYANAN SOYBAĞININ KURULMASI ÇOCUK İLE ANASI ARASINDA SOYBAĞININ KURULMASI ÇOCUK İLE BABASI ARASINDA SOYBAĞININ KURULMASI ANA İLE EVLİLİK TANIMA
2. Hafta EVLİLİĞİN ÇOCUĞUN DOĞUMUNDAN ÖNCE GERÇEKLEŞMESİ (babalık karinesi, babalık karinesinin kapsamı-çocuğun evlilik içinde doğması ve çocuğun evlilik içinde ana rahmine düşmesi-) EVLİLİĞİN ÇOCUĞUN DOĞUMUNDAN SONRA GERÇEKLEŞMESİ-SONRADAN EVLENME İLE SOYBAĞININ KURULMASINA İTİRAZ DAVASI SOYBAĞININ REDDİ (red sebepleri) SOYBAĞININ REDDİ DAVASI
3. Hafta TANIMANIN GEÇERLİLİK ŞARTLARI-GERÇEKLEŞEBİLECEĞİ ZAMAN TANIMANIN GEÇERSİZLİĞİ (kesin hükümsüzlüğü, iptali, iptal davası) BABALIK HÜKMÜ BABALIK DAVASI (Davanın tarafları, babalığın İipatı, davanın süresi, yetkili ve görevli mahkeme) BABALIK DAVASININ SONUCU VE ANANIN MALİ HAKLARI
4. Hafta EVLAT EDİNME YOLUYLA SOYBAĞININ KURULMASI KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNE İLİŞKİN ŞARTLAR ERGİNLERİN VE KISITLILARIN EVLAT EDİNİLMESİNE İLİŞKİN ŞARTLAR
5. Hafta EVLAT EDİNME KARARI EVLAT EDİNME İLİŞKİSİNİN SONUÇLARI EVLAT EDİNME İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ (İPTAL DAVASI)
6. Hafta SOYBAĞININ VELAYET HAKKINA BAĞLI OLMAYAN HÜKÜMLERİ SOYADI VE KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER ÇOCUK İLE KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI
7. Hafta ANA BABANIN ÇOCUKLARIN EĞİTİM VE BAKIM GİDERLERİNİ KARŞILAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İÇERİĞİ, SÜRESİ VE ANA BABANIN ÇOCUK MALLARINI HARCAMA YETKİSİ, DAVA HAKKI (Çocuğun, ana veya babanın dava hakkı)
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta NAFAKA MİKTARININ TAKDİRİ ANA VE BABANIN GÜVENCE VERMESİ NAFAKA DAVASINDA GEÇİCİ ÖNLEMLER
10. Hafta SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ VELAYET HAKKININ TANIMI, KULLANILMASI KAPSAMI - Çocuğun düşüncesinin alınması, çocuğun ana babasının sözünü dinleme yükümlülüğü, çocuğa öz ad koyulması, çocuğun yerleşim yeri, çocuğun eğitimi - Çocuğun fiil ehliyeti ve temsil edilmesi, çocuk ile anne ve babası arasındaki hukuki işlemler
11. Hafta -Ana ve babanın çocuk mallarına ilişkin hak ve yükümlülükleri -Ana ve babanın çocuk mallarını yönetme ve kullanma hakkı, çocuk mallarının sarfı -Ana ve babanın kısmen veya tamamen yönetim ve kullanma hakkına sahip olmadığı çocuk malları, yönetimin sona ermesi ve ana ile babanın sorumluluğu
12. Hafta ÇOCUĞUN ANA VE BABASINA KARŞI KORUNMASI Çocuğun kişiliğinin korunmasına ilişkin önlemler (çocukların yerleştirilmesi) Çocuğun mallarına ilişkin önlemler (çocuk mallarının yönetiminin ana ve babadan alınması)
13. Hafta VELAYETİN KALDIRILMASI Velayetin Kaldırılmasının Şartları Velayetin Kaldırılması Kararı ve Sonuçları
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Prof.Dr. Bilge Öztan, Aile Hukuku, Turhan Kitabevi Prof. Dr. Turgut Akıntürk/Doç Dr. Derya Ateş, Aile Hukuku, Beta Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, Aile Hukuku, Oniki Levha Yayınları Prof. Dr. Mustafa Dural/Prof.Dr. Tufan Öğüz/ Prof.Dr. Mustafa Alper Gümüş - Türk Özel Hukuku Cilt III, Aile Hukuku, Filiz Kitabevi Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu, Aile Hukuku, Turhan Kitabevi Prof. Dr. Aydın Zevkliler, Medeni Hukuk Prof. Dr. Cem Baygın, Soybağı Hukuku, Oniki Levha Yayınları Ömer Uğur Gençcan, Aile Hukuku Ömer Uğur Gençcan, Soybağının Kurulması Reddi-Düzeltilmesi, İtiraz Davaları ve Soybağının Hükümleri, Yetkin Yayınevi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi