HUK532


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Tez Çalışması HUK532 Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
300 - 0 45

Ders Sorumluları Tez Danışmanı / Thesis Advisor
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Lisans Mezuniyetinin Hukuk Fakültesinden Olması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Çalışılan bilimsel alanla ilgili bir araştırmanın planlanıp, geliştirilip, etik kurallar çerçevesinde incelenmesi
Dersin İçeriği Bu ders, teorik derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin belirlediği bir konuda kaynak taraması, incelenmesi, yargıtay kararları ve mevzuatın taranmasıyla tamamlanan bir çalışmayı içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Tez konusu ile ilgili gerekli olan literatür bilgisine ulaşabilme ve bu bilgiyi eleştirel olarak değerlendirebilme 2- Tez konusu ile ilgili mevzuat ve kararları değerlendirebilme 3- Uygulamada karşılaşılan uyuşmazlıkları çözüme ulaştırabilme 4- Yapılan çalışmayı yazılı ve sözlü sunabilme,
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
2. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
3. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
4. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
5. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
6. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
7. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
8. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
9. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
10. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
11. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
12. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
13. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
14. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 100
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Konu ile ilgili monografik eserler, mevzuat ve yargıtay kararları
Staj / Uygulama Yok
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

 

5

3

 

 

 

3

 

 

ÖÇ2

 

4

 

 

 

4

5

 

 

3

ÖÇ3

 

 

 

 

3

 

5

 

4

 

ÖÇ4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

3