HUK518


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Tüketici Hukukunda Güncel Meseleler HUK518 Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Güz)
14*3 42 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersi alan öğrencilerin, tüketici haklarını bilerek tüketicinin korunması hukukunu teorik ve uygulamalı olarak öğrenmesi amaçlanır.
Dersin İçeriği Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, tüketici uyuşmazlıklarına uygulanacak mevzuat hükümlerini ve tüketici uyuşmazlıklarında başvurulacak mercileri öğrenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersi alan öğrenciler, 1.Tüketici hukukunun temel kavramlarını açıklayabilecektir. 2. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'u ve bu kanundan doğan tüketicinin haklarını tanır. 3.Tüketicinin korunmasını gerektiren haksız şartlar, aldatıcı reklamlar, ayıplı mal ve hizmetler gibi özellik arz eden durumları bilecektir. 4.Paket tur sözleşmeleri, tüketici kredisi sözleşmeleri, mesafeli sözleşmeler, işyeri dışında kurulan sözleşmeler gibi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da düzenlenen sözleşmeleri ve bunların birbirlerinden farklarını tanıyacaktır. 5.Tüketici hakem heyetleri, tüketici mahkemeleri gibi tüketici hukukundan doğan uyuşmazlıklarda uygulanan usule hakim olacak ve uyuşmazlıklara ilişkin doktrindeki ve uygulamadaki yaklaşımları bilecektir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un amacı Tüketici Hukukunun temel kavramları – tüketici, satıcı/sağlayıcı/ tüketici işlemi
2. Hafta Tüketici hukukunun temel ilkeleri ve tüketici sözleşmelerinde haksız şartlar
3. Hafta Ayıplı mal – ayıp kavramı, tüketicinin ayıptan doğan seçimlik hakları
4. Hafta Ayıplı hizmet – ayıp kavramı, tüketicinin ayıptan doğan seçimlik hakları
5. Hafta Tüketici Sözleşmeleri – taksitle satış sözleşmeleri
6. Hafta Tüketici Sözleşmeleri – tüketici kredileri
7. Hafta Tüketici Sözleşmeleri – konut finansmanı ve ön ödemeli konut satışı
8. Hafta Vize Haftası
9. Hafta Tüketici Sözleşmeleri – iş yeri dışında kurulan sözleşmeler
10. Hafta Tüketici Sözleşmeleri – mesafeli sözleşmeler, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler
11. Hafta Tüketici Sözleşmeleri – devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri, paket tur sözleşmeleri
12. Hafta Tüketici Sözleşmeleri – abonelik sözleşmeleri
13. Hafta Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar
14. Hafta Tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Aslan, Yılmaz, Tüketici Hukuku Dersleri, Bursa, 2021. Çabri, Sezer, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, Ankara, 2021. Çağlar Özel, Tüketicinin Korunması Hukuku, Ankara 2021. Murat Aydoğdu /Nalan Kahveci, Tüketici Hukuku Dersleri, Ankara 2021. Sert Sütçü, Selin, Tüketici Hukuku Uygulamaların Tüketicinin Korunması, Ankara, 2019.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

 5

 3

 3

 4

 

 

 4

 4

 

4

ÖÇ2

 5

 

4

 

 5

 

 3

 

 4

 5

 4

 3

 

ÖÇ3

 

 4

 3

 5

 

 5

 3

 

 4

 4

 

 

 3

ÖÇ4

 4

 5

 

 

4

 

4

ÖÇ5

 3

4

3

 4

 4

 5