HUK579


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Yabancı Unsurlu Genel Aile Hukuku Sorunları HUK 579 Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
14 x 3 42 3 7,5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi F. Elif ÇELİK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı, yabancı unsurlu aile hukuku meselelerinin, milletlerarası sözleşme, yargı kararları ve Türk milletlerarası özel hukuk mevzuatı ile birlikte ele alınarak öğrenciye söz konusu konular ile ilgili geniş bir bakış açısı ve mukayese olanağı kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Yabancı unsurlu aile hukuku meselelerinden doğan kanunlar ihtilafı problemlerinin, ilgili milletlerarası sözleşme düzenlemeleri ile birlikte değerlendirildiği bir derstir. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, aile hukukuna ilişkin olan en temel milletlerarası sözleşmelerin akdedilme gerekçeleri, süreçleri ve düzenledikleri konulara ilişkin ayırt edici yaklaşımları kavrayarak derin bir analiz yetkinliği elde eder.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ)
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yabancı unsurlu aile hukuku ilişkilerinden doğan kanunlar ihtilafı- genel esaslar
2. Hafta Nişanlanma- Evlenme- MÖHUK Değerlendirmesi
3. Hafta • Evlenme Ehliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Sözleşme • Yabancı Ülkelerde Yapılan Evlenme Merasiminin Kolaylaştırılması Hakkında Sözleşme • Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu Evlilik Bağına İlişkin Kararların Tanınması Hakkında Sözleşme
4. Hafta Boşanma-MÖHUK değerlendirmesi • Boşanma ve Ayrılığa Uygulanacak Hukuk Hakkında 1259/2010 sayılı AB Konsey Tüzüğü
5. Hafta Nafaka-MÖHUK değerlendirmesi • Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsiline İlişkin 1956 BM Sözleşmesi
6. Hafta 1973 Tarihli Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna İlişkin La Haye Sözleşmesi 1973 Tarihli Nafaka Mükellefiyetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizine Dair La Haye Sözleşmesi
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta • Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin La Haye Sözleşmesi • 2007 Tarihli Çocuk Nafakası ve Diğer Aile Nafaka Türlerinin Uluslararası Tahsiline İlişkin Sözleşme
9. Hafta 1989 Tarihli BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
10. Hafta 1980 Tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki ve Veçhelerine Dair La Haye Sözleşmesi
11. Hafta Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi • Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme
12. Hafta Velayet- MÖHUK değerlendirmesi
13. Hafta • Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma, Tenfız ve İşbirliğine Dair La Haye Sözleşmesi • Çocukların Velayetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi İle Çocukların Velayetinin İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi
14. Hafta FİNAL SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Cooper GNI (2000) The Cell: A Molecular Approach, 211d Ed. Sinauer Associates Inc. Sunderland USA. Guyton, AC, Hall, JE (2006) Textbook of Medical Physiology , Pennsylvania: WB Saunders, Eleventh ed.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 3

4

 

5

 

 

 4

 

 5

4

ÖÇ2

 

5

 

 3

 

 

 

 5

 4

 5

 4

 3

 

ÖÇ3

 

 

 3

 

 

 

 3

 

 

 

 4

 

 

ÖÇ4

 5

 5

 

 5

4

 

 

3

 

ÖÇ5

 3

 

 

3

 

 3

4

 3

 

 3