AAB201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ACİL HASTA BAKIMI III AAB201 İlk ve Acil Yardım Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 56 118 84 300 5 10

Ders Sorumluları Doç.Dr.Togay EVRİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Bu dersi alan öğrencilere; psikiyatrik hastalıkları değerlendirmek ve acil bakım uygulamak, normal doğum eylemine yardımcı olmak, obstetrik ve jinekolojik acillerde bakım uygulamak, pediatrik hastaları değerlendirmek, acil bakım uygulamak, geriatrik hastaları değerlendirmek ve acil bakım uygulamak, onkolojik hastalara acil bakım uygulamak ile ilgili yeterlilikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında öğrenciye gebelik ve psikiyatrik aciller, gebelik ve obstetrik aciller, pediatrik aciller, geriatrik aciller ile onkolojik acillerde hastaya yaklaşım konularında teorik bilgiler anlatılır ve bu konulara ilişkin uygulamalar yaptırılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1-Psikiyatrik Hastalıkları Değerlendirmek ve Acil Bakım Uygular. ÖÇ-2-Normal Doğum Eylemine Yardımcı Olmak ve Obstetrik / Jinekolojik Acillerde Acil Bakım Uygular. ÖÇ-3-Pediatrik Hastaları Değerlendirmek ve Acil Bakım Uygular. ÖÇ-4-Geriatrik Hastaları Değerlendirmek ve Geriatrik Hastalara Acil Bakım Uygular. ÖÇ-5-Onkolojik Hastalara Acil Bakım Uygular.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri
2. Hafta Psikiyatrik Hastalıkları Değerlendirmek
3. Hafta Psikiyatrik Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak
4. Hafta Gebelik, Normal Doğum Eylemine Yardımcı Olmak
5. Hafta Lohusalık ve Yenidoğan
6. Hafta Obstetrik Acillerde Acil Bakım Uygulamak
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Jinekolojik Acillerde Bakım Uygulamak
9. Hafta Pediatrik Hastaları Değerlendirmek
10. Hafta Pediatrik Hastalara Acil Bakım Uygulamak
11. Hafta Geriatrik Hastaları Değerlendirmek
12. Hafta Geriatrik Hastalara Acil Bakım Uygulamak
13. Hafta Onkolojik Hastalıkları Değerlendirmek
14. Hafta Onkolojik Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Hekim Sertifika Programı Temel Eğitim Kitabı., Onur Matbaacılık, , Ankara, 2006 Paramedik Derneği Temel Modül Eğitim Kitabı, PARDER, 2009 Paramedik Derneği Mezuniyet sonrası Eğitim Kitabı, PARDER, 2008 T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Hekim Sertifika Programı Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitim Kitabı., 2007 Ambulans Ekipleri Standardizasyonu, AAHD. 2009 Avrupa Resüstasyon Konseyi 2005 Resüstasyon Kılavuzu İLHAN Türkan, Hematolojik Analizler Öncesi Hazırlık Modülü, MEB Ortaöğretim Projesi, Ankara, 2010. SARDOHAN İsmail, Otoanalizörde Biyokimyasal Kan Analizleri Modülü, MEB Ortaöğretim Projesi, Ankara, 2010. ULUSOY Filiz, Selma GÖRGÜLÜ, Hemşirelik Esasları Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler, Cilt I, 3. Baskı, TDFO Ltd. Şti, Ankara, 1997. http://www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/EHSM//1207/unite11.pdf, 30.01.2009 SAĞLIK BAKANLIĞI, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri İle Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ, Resmî Gazete 27181, 26 Mart 2009. www.gata.edu.tr/dahilibilimler/gastro/egitim/dersler/2.ppt www.gata.edu.tr/dahilibilimler/ichastaliklari/files/kitaplar/30.pdf www.gata.edu.tr/dahilibilimler/gastro/egitim/dersler/1.ppt
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

P

Y

34

P

Y

35

ÖÇ1

4

5

5

3

5

2

5

4

0

5

4

5

3

5

3

3

4

0

4

4

5

5

4

4

3

4

3

0

3

4

0

5

3

3

4

ÖÇ2

4

5

5

3

5    

2

5

4

0

5

4

5

3

5

3

3

4

0

4

4

5

5

4

4

3

4

3

0

3

4

0

5

3

3

4

ÖÇ3

4

5

5

3

5

2

5

4

0

5

4

5

3

5

3

3

4

0

4

4

5

5

4

4

3

4

3

0

3

4

0

5

3

3

4

ÖÇ4

4

5

5

3

5

2

5

4

0

5

4

5

3

5

3

3

4

0

4

4

5

5

4

4

3

4

3

0

3

4

0

5

3

3

4

ÖÇ5

4

5

5

3

5

2

5

4

0

5

4

5

3

5

3

3

4

0

4

4

5

5

4

4

3

4

3

0

3

4

0

5

3

3

4

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek