AAB201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ACİL HASTA BAKIMI III AAB201 İlk ve Acil Yardım Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 84 200 34 360 6 12

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ayfer YÜKSEL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Psikiyatrik Hastalıkları Değerlendirmek, Psikiyatrik Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak, Normal Doğum Eylemine Yardımcı Olmak, Obstetrik Acillerde Acil Bakım Uygulamak, Jinekolojik Acillerde Bakım Uygulamak, Pediyatrik Hastaları Değerlendirmek, Pediyatrik Hastalara Acil Bakım Uygulamak, Geriyatrik Hastaları Değerlendirmek, Geriatrik Hastalara Acil Bakım Uygulamak, Onkolojik Hastalara Acil Bakım Uygulamak İle İlgili Yeterlikleri Kazandırmak Amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında öğrenciye hastane öncesi acil hastanın değerlendirilmesi, bu hastalara uygulanacak ilk bakım, Gebelik ve doğumda, Geriatrik acillerde, Çocuk acillerinde, Psikiyatrik acillerde ve onkolojik acillerde hastaya yaklaşım konularında teorik bilgi verilir ve öğrencinin bu konulara ilişkin uygulamalarla beceri kazanması sağlanır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; 1. Psikiyatrik Hastalıkları Değerlendirmek 2. Psikiyatrik Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak 3. Normal Doğum Eylemine Yardımcı Olmak 4. Obstetrik Acillerde Acil Bakım Uygulamak 5. Jinekolojik Acillerde Bakım Uygulamak 6. Pediyatrik Hastaları Değerlendirmek 7. Pediyatrik Hastalara Acil Bakım Uygulamak 8. Geriyatrik Hastaları Değerlendirmek 9. Geriatrik Hastalara Acil Bakım Uygulamak 10. Onkolojik Hastalara Acil Bakım Uygulamak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı: Giriş , amaç ve Öğrenim hedefleri
2. Hafta Psikiyatrik Hastalıkları Değerlendirmek
3. Hafta Psikiyatrik Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak
4. Hafta Gebelik
5. Hafta Normal Doğum Eylemine Yardımcı Olmak
6. Hafta Lohusalık ve Yenidoğan
7. Hafta Obstetrik Acillerde Acil Bakım Uygulamak
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Jinekolojik Acillerde Bakım Uygulamak
10. Hafta 0Pediyatrik Hastaları Değerlendirmek
11. Hafta Pediyatrik Hastalara Acil Bakım Uygulamak
12. Hafta Geriyatrik Hastaları Değerlendirmek
13. Hafta Geriatrik Hastalara Acil Bakım Uygulamak
14. Hafta Onkolojik Hastalara Acil Bakım Uygulamak
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Hekim Sertifika Programı Temel Eğitim Kitabı., Onur Matbaacılık, , Ankara, 2006 2. Paramedik Derneği Temel Modül Eğitim Kitabı, PARDER, 2009 3. Paramedik Derneği Mezuniyet sonrası Eğitim Kitabı, PARDER, 2008 4. T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Hekim Sertifika Programı Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitim Kitabı., 2007 5. Ambulans Ekipleri Staddardizasyonu, AAHD. 2009 6. Avrupa Resüstasyon Konseyi 2005 Resüstasyon Kılavuzu
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

         

4

 

4

   

ÖÇ2

         

4

 

3

   

ÖÇ3

         

4

 

3

   

ÖÇ4

         

5

 

4

 

4

 

ÖÇ5

         

5

 

4

 

4

 

ÖÇ6

         

5

 

3

   

ÖÇ7

         

2

 

3

   

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek