AAB109


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
RESÜSTASYON AAB109 İlk ve Acil Yardım Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 58 10 10 120 3 4

Ders Sorumluları Dr. Enver İNCE
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Resüstasyon dersinde; Temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği sağlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; 1. Temel Yaşam Desteği Sağlamak, 2. Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım Uygulamak, 3. Hava Yolunu Açık Tutmak, 4. Oksijen Tedavisini Uygulamak, 5. Defibrilasyon Ve Kardiyoversiyon Uygulamak,
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri
2. Hafta Temel Yaşam Desteği
3. Hafta Hava Yolunu Açma Teknikleri
4. Hafta Entübasyon
5. Hafta Solunum Desteği Sağlamak
6. Hafta Oksijen Tedavisinde Kullanılan Araçlar, Oksijen Tedavisi
7. Hafta Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım- Erişkin
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım- Çocuk
10. Hafta Katı Cisme Bağlı Boğulmalarda İlk Yardım Ve Acil Bakım- Bebek
11. Hafta Erişkinde Temel Yaşam Desteği
12. Hafta Çocukta Temel Yaşam Desteği
13. Hafta Bebekte Temel Yaşam Desteği
14. Hafta Defibrilasyon Ve Kardiyoversiyon
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

         

5

 

5

3

  

ÖÇ2

         

5

 

3

3

  

ÖÇ3

         

3

 

3

3

  

ÖÇ4

         

2

 

3

3

  

ÖÇ5

         

2

 

3

3

3

 

ÖÇ6

         

4

 

3

3

5

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek