SHM105


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ANATOMİ SHM105 İlk ve Acil Yardım Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 20 42 90 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğretim Üyesi Mine FARIMAZ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Bu ders sağlık personelinin ihtiyaçlarına yönelik konular öncelikli olmak üzere tüm vücut anatomisi hakkında genel bilgi sahibi olmasını amaçlar.
Dersin İçeriği İnsan vücudunun temel anatomik yapılarının tanımlanması
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1- Anatomi bilimi tanımlanır ve terminolojisi hakkında genel bilgiler verilir ÖÇ2- Kemik, eklem, kas hakkında anatomik bilgiler verilir ÖÇ3- Damarlar ve organ sistemleri ile ilgili anatomik bilgiler verilir ÖÇ4- Meslek ile ilgili önemli anatomik bilgiler ve terimler üzerinde çalışılır ÖÇ5- Meslek ile ilgili klinik durumlar anatomik temellere dayalı olarak anlatılır
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Anatomiye Giriş, Terminoloji ve Osteoloji Genel Bilgiler
2. Hafta Üst ve Alt Ekstremite Kemikleri
3. Hafta Eklemler Genel Bilgiler, Tüm Vücut Eklemleri
4. Hafta Kaslar Genel Bilgiler, Üst ve Alt Ekstremite Kasları
5. Hafta Baş ve Gövde Kemikleri
6. Hafta Baş ve Gövde Kasları
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Solunum Sistemi, Diaphragma ve Mediastinum
9. Hafta Kalp ve Dolaşım Sistemi
10. Hafta Sindirim Sistemi
11. Hafta Ürogenital Sistem
12. Hafta Merkezi Sinir Sistemi
13. Hafta Periferik Sinir Sistemi
14. Hafta Endokrin Sistem ve Duyu Organları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Temel Anatomi (Sağlık Bilimleri için Resimli) Editör: Prof. Dr. Bünyamin Şahin
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

P

Y

34

P

Y

35

ÖÇ1

4

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖÇ2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖÇ3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖÇ4

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖÇ5

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek