AAB102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ACİL HASTA BAKIMI II AAB102 İlk ve Acil Yardım Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 24 10 90 3 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ayfer YÜKSEL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Acil Hasta Bakımı II dersinde; Hasta veya yaralıyı izlemek, ilaç uygulamak, enfeksiyon hastalıklarını değerlendirmek ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında öğrenciye hastane öncesi acil hastanın değerlendirilmesi, bu hastalara uygulanacak ilk bakım, intravenöz sıvı uygulamaları, asepsi-antisepsi-bireysel hijyen, şok, nörolojik aciller, kırıklar, yaralanmalar ve travmalı hastaya yaklaşım konularında teorik bilgi verilir ve öğrencinin bu konulara ilişkin uygulamalarla beceri kazanması sağlanır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; ÖÇ-1 Yönetmeliğin Öngördüğü İlaçları Uygular, ÖÇ-2 Sindirim Sistemi Hastalıklarını Değerlendirir ve Acil Bakım Uygular, ÖÇ-3 Karın Ağrılı Hastanın Değerlendirir ve Acil Bakım Uygular, ÖÇ-4 Metabolik Hastalıkları Değerlendirir ve Acil Bakım Uygular, ÖÇ-5 Enfeksiyon Hastalıklarını Değerlendirir ve Acil Bakım Uygular, ÖÇ-6 Ürogenital Hastalıkları Değerlendirir ve Acil Bakım Uygular,
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı: Giriş , amaç ve Öğrenim hedefleri
2. Hafta Hasta Veya Yaralıyı İzlemek,
3. Hafta İlaç Uygulamak
4. Hafta Sindirim Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek,
5. Hafta Sindirim sistemi acilleri
6. Hafta Karın Ağrılı Hastaya Acil Bakım Uygulamak
7. Hafta Metabolik Hastalıkları Değerlendirmek,
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Metabolik Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak
10. Hafta Metabolik Hastalıklar- Diyabet
11. Hafta Enfeksiyon Hastalıklarını Değerlendirmek, ve Acil Bakım Uygulamak
12. Hafta Ürogenital Hastalıkları Değerlendirmek ve Acil Bakım Uygulamak.
13. Hafta Metabolik Hastalıklar -Sıvı-elektrolit, asit- baz
14. Hafta Metabolik Hastalıklar -Sıvı-elektrolit, asit- baz
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

             

5

 

ÖÇ2

         

3

 

4

   

ÖÇ3

         

3

 

3

   

ÖÇ4

         

3

 

3

   

ÖÇ5

         

5

 

4

   

ÖÇ6

         

3

 

4

   

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek