AAB102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ACİL HASTA BAKIMI II AAB102 İlk ve Acil Yardım Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 24 40 120 3 4

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Gürkan KAYA
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Acil Hasta Bakımı II dersinde; öğrencilere, hasta veya yaralıyı izlemek, ilaç uygulamak, sindirim sistemi, metabolik endokrin sistem, ürogenital sistem ile enfeksiyon hastalıklarını değerlendirmeyle ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Öğrenciye hastane öncesi acil hastanın değerlendirilmesi, bu hastalara uygulanacak ilk bakım, intravenöz sıvı uygulamaları, asepsi-antisepsi-bireysel hijyen, sindirim sistemi,metabolik endokrin sistem ,ürogenital sistem hastalıkları ile enfeksiyon hastalıkları ve acilleri konularında teorik bilgiler ve bu konulara ilişkin uygulamalar öğretilir
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ-1: Yönetmeliğin öngördüğü ilaçları uygular, ÖÇ-2: Sindirim sistemi hastalıklarını değerlendirir ve acil bakım uygular, ÖÇ-3: Metabolik endokrin hastalıkları değerlendirir ve acil bakım uygular, ÖÇ-4: Enfeksiyon hastalıklarını ve cinsel yolla bulaşan hastalıkları değerlendirir ve acil bakım uygular, ÖÇ-5: Ürogenital sistem hastalıklarını değerlendirir ve acil bakım uygular.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri
2. Hafta Hasta Veya Yaralıyı İzlemek,
3. Hafta İlaç Uygulamak
4. Hafta Sindirim Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek,
5. Hafta Sindirim sistemi acilleri
6. Hafta Karın Ağrılı Hastaya Acil Bakım Uygulamak
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Metabolik Endokrin Hastalıklar
9. Hafta Metabolik Endokrin Acil Hastalıklarında Acil Bakım Uygulamak
10. Hafta Diyabetin Acil Durumlarında Bakım Uygulamak
11. Hafta Sıvı-elektrolit, asit- baz dengesi bozuklarında acil bakım uygulamak
12. Hafta Enfeksiyon Hastalıklarını Değerlendirmek ve Acil Bakım Uygulamak
13. Hafta Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Değerlendirmek ve Acil Bakım Uygulamak.
14. Hafta Ürogenital Hastalıkları Değerlendirmek ve Acil Bakım Uygulamak
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Yavuz Gülşah;Yavuz Süleyman,Paramedikler İçin Hastane Öncesi Acil Tıp,Nobel Yayınevi 2. baskı.2019. BULUT Türker, Acil Genel Tıp Özet Öğrenim Materyalleri, Nobel Matbaacılık, Ankara, 2003. DURSUN Ahmet, Sevim DURSUN, Hastalıklar Bilgisi, Fatih Ofset, İstanbul, 2002. ERSOY Gürkan, Ülkümen RODOPLU, Suna SOYSAL, Sinan YENAL, Hastane Öncesi Acil Bakım, Medikal ve Travma Olguları, Acil Tıp Derneği Yayınları, İzmir, 2003. KARADAVUT Semra, Seher AHRAZ, Hastalıklar Bilgisi Ders Kitabı, MEB Devlet Kitapları, 1.Baskı, İhlas Gazetecilik A.Ş, İstanbul, 2006. SAĞLIK BAKANLIĞI, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri İle Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ, Resmî Gazete 27181, 26 Mart 2009. SAYEK İskender, Nazmi BİLİR, Ambulans Hekimliği El Kitabı, Güneş Kitabevi, 1. Baskı, Ankara, 2003. UÇAN Eyüp Sabri, Semra ÇELİKLİ, Nursun ÜSTÜNKARLI BARUŞ, Gürkan ERSOY, Paramedik, İzmir, 2000. YASAVUL Ünal, İç Hastalıkları Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Ankara, 2004. www.gata.edu.tr/dahilibilimler/gastro/egitim/dersler/2.ppt www.gata.edu.tr/dahilibilimler/ichastaliklari/files/kitaplar/30.pdf www.gata.edu.tr/dahilibilimler/gastro/egitim/dersler/1.ppt T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Hekim Sertifika Programı Temel Eğitim Kitabı., Onur Matbaacılık, , Ankara, 2006 Paramedik Derneği Temel Modül Eğitim Kitabı, PARDER, 2009 Paramedik Derneği Mezuniyet sonrası Eğitim Kitabı, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri İle Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ, Resmî Gazete 27181, 26 Mart 2009.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

P

Y

34

P

Y

35

ÖÇ1

4

5

5

3

5

2

5

4

0

5

4

5

3

5

3

3

4

0

4

4

5

5

4

4

3

4

3

0

3

4

0

5

3

3

3

ÖÇ2

4

5

5

3

5   

2

5

4

0

5

4

5

3

5

3

3

4

0

4

4

5

5

4

4

3

4

3

0

3

4

0

5

3

3

4

ÖÇ3

4

5

5

3

5

2

5

4

0

5

4

5

3

5

3

3

4

0

4

4

5

5

4

4

3

4

3

0

3

4

0

5

3

3

4

ÖÇ4

4

5

5

3

5

2

5

4

0

5

4

5

3

5

3

3

4

0

4

4

5

5

4

4

3

4

3

0

3

4

0

5

3

3

4

ÖÇ5

4

5

5

3

5

2

5

4

0

5

4

5

3

5

3

3

4

0

4

4

5

5

4

4

3

4

3

0

3

4

0

5

3

3

4

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek