AAB101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ACİL HASTA BAKIMI I AAB101 İlk ve Acil Yardım Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
56 70 54 180 4 6

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Mukaddes BOZKURT
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Acil hasta bakımı 1 dersinde; Birinci Değerlendirme Tekniklerini, İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak ve Tıbbi acillerde, acil bakım uygulama yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Öğrencilerin birinci ve ikinci muayeneyi yapabilmesi ve değerlendirebilmesi, sistem muayenelerini yapabilmesi, solunum, kardiyovasküler ve sinir sistemine ait hastalıkları tanıyabilmesi ve ilgili durumlarda acil bakımı verebilmesi konularında teorik bilgiler ve bu konulara ilişkin uygulamalar öğretilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; ÖÇ-1 Tanıya götürücü bulguları ve ilaç uygulama yollarını bilir. ÖÇ-2 Birinci ve İkinci değerlendirme tekniklerini uygulayarak hasta veya yaralının birinci ve ikinci değerlendirmesini yapar. ÖÇ-3 Solunum sistemi hastalıklarını değerlendirir ve acil bakım uygular. ÖÇ-4 Kardiyo vasküler sistem hastalıklarını ve göğüs ağrılı hastayı değerlendirir ve acil bakım uygular.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim hedefleri
2. Hafta Tanıya Götürücü Bulguları Bilmek, Bulguları Ölçme Tekniklerini Uygulamak.
3. Hafta İlaç uygulama yolları (IV, IM, SC vb.)
4. Hafta İlaç uygulama yolları (IV, IM, SC vb.)
5. Hafta Birinci Değerlendirme Teknikleri ve Yaşam Bulgularının Öğrenilmesi
6. Hafta Hasta veya Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapmak,
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta İkinci değerlendirme teknikleri; hasta ve yaralının fiziksel muayenesi
9. Hafta İkinci değerlendirme teknikleri; nörolojik muayene, GKS
10. Hafta İkinci değerlendirme tekniklerini uygulamak,
11. Hafta Solunum sistemi hastalıklarını değerlendirme ve acil yaklaşım, patolojik solunum sesleri
12. Hafta Solunum sistemi hastalıkları
13. Hafta Kardiyovasküler sisteme ait belirti ve bulguların değerlendirilmesi
14. Hafta Göğüs Ağrısı Olan Hastaya Acil Bakım Uygulamak
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

P

Y

34

P

Y

35

ÖÇ1

5

5

5

0

5

0

5

1

4

1

2

2

4

5

5

1

1

2

1

2

5

5

0

2

1

1

1

0

2

4

0

4

2

3

3

ÖÇ2

5

5

5

0

0   

0

5

1

4

1

2

2

4

5

5

1

1

2

1

2

5

5

0

2

1

1

1

0

2

4

0

4

2

3

3

ÖÇ3

5

5

5

0

4

0

5

1

4

1

2

2

4

5

5

1

1

2

5

2

5

5

0

2

1

1

1

0

2

4

0

4

2

3

3

ÖÇ4

5

5

5

0

5

0

5

1

4

1

2

2

4

5

5

1

1

2

4

2

5

5

0

2

1

1

1

0

2

4

0

4

2

3

3

 * Katkı Düzeyi: 0 İlişki yok 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek