AAB101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ACİL HASTA BAKIMI I AAB101 İlk ve Acil Yardım Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
56 64 40 20 180 4 6

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Mukaddes BOZKURT
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Acil hasta bakımı 1 dersinde; Birinci Değerlendirme Tekniklerini, İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak ve Tıbbi acillerde, acil bakım uygulama yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında ambulans ve acil sağlık hizmetleri ile ilgili yasal mevzuat konusunda temel bilgiler verilir. Farklı tipteki ambulanslarda bulunan tıbbi cihazların tipi, özelliklerinin ve öneminin öğretilmesinin yanında tıbbi araçları kullanması konusunda beceri kazanması sağlanır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; ÖÇ-1 Birinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulayarak Hasta veya Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapar, ÖÇ-2 İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulayarak Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapar, ÖÇ-3 Solunum Sistemi Hastalıklarını Değerlendirir ve Acil Bakım Uygular ÖÇ-4 Kardiyo Vasküler Sistem Hastalıklarını Değerlendirir ve Acil Bakım Uygular, ÖÇ-5 Göğüs Ağrılı Hastayı Değerlendirir ve Acil Bakım Uygular ÖÇ-6 Sinir Sistemi Hastalıklarını Değerlendirir ve Acil Bakım Uygular
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim hedefleri
2. Hafta Birinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak,
3. Hafta Hasta veya Yaralının Birinci Değerlendirmesini Yapmak,
4. Hafta Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak,
5. Hafta İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak,
6. Hafta Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak,
7. Hafta Solunum Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek, Solunum Sıkıntısında Acil Bakım Uygulamak,
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kardiyo Vasküler Sistem Hastalıklarını Değerlendirmek
10. Hafta Göğüs Ağrısı Olan Hastaya Acil Bakım Uygulamak,
11. Hafta Sinir Sistemi Hastalıkları Değerlendirmek
12. Hafta Sinir Sistemi Hastalıklarda Acil Bakım Uygulamak
13. Hafta İkinci Değerlendirme Tekniklerini Uygulamak,
14. Hafta Hasta veya Yaralının İkinci Değerlendirmesini Yapmak
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Hekim Sertifika Programı Temel Eğitim Kitabı., Onur Matbaacılık, , Ankara, 2006 2. Paramedik Derneği Temel Modül Eğitim Kitabı, PARDER, 2009 3. Paramedik Derneği Mezuniyet sonrası Eğitim Kitabı, PARDER, 2008 4. T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Hekim Sertifika Programı Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitim Kitabı., 2007 5. Ambulans Ekipleri Staddardizasyonu, AAHD. 2009 6. Avrupa Resüstasyon Konseyi 2005 Resüstasyon Kılavuzu
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

3

3

         

5

   

ÖÇ2

3

3

         

5

   

ÖÇ3

2

2

         

4

 

2

 

ÖÇ4

2

2

         

4

 

2

 

ÖÇ5

2

2

         

4

 

2

 

ÖÇ6

2

2

         

4

 

2

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek